DERS ADI

: TEZ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİS 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30

Dersi Veren Birim

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR HÜSEYİN YAŞAR

Dersi Alan Birimler

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Amacı

Öğrencinin belirli bir konuyu araştırması ve elde ettiği bilgileri sistematik bir şekilde kendi ifadeleriyle yazılı olarak sunması amaçlanmaktadır

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Belirli bir konuyu araştırabilir
2   Konu ile ilgili birinci derece kaynaklara ulaşabilir
3   Elde ettiği verileri yorumlayıp yazabilir
4   Çalışmasını sunabilir
5   Alanında belli konuları tartışır

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Konunun muhtemel kaynaklarının tespiti
2 Kaynakların okunması
3 Kaynakların okunması
4 Kaynakların okunması
5 Planın oluşturulması
6 Referans gösterimi
7 Yazımı
8 Yazımı
9 Yazımı
10 Kaynakçanın oluşturulması.
11 Danışmanına çalışma taslağını okutması
12 Danışmanın öneri ve düzeltmeleri doğrultusunda yeniden gözden geçirilmesi
13 Tashihlerin yapılması
14 Çalışmaya son şeklinin verilmesi

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

...1. Arslantürk, Zeki, Sosyal Bilimciler İçin Araştırma Metod ve Teknikleri, İstanbul 1995
2. Gülhan, Tahsin, Araştırma Teknikleri : Bilimsel Araştırma ve Etkili Yazma Kılavuzu, İstanbul 2003
3. Şimşek, Ümit, Araştırma Teknikleri, İstanbul 1996
4. Kaptan, Saim, Bilimsel Araştırma Teknikleri: Tez Hazırlama Yolları, Ankara 1973
5. Armay, Ural, Bilimsel Araştırma ve Teknikleri El Kitabı, İstanbul 1998
6. Suat Cebeci, Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri, İstanbul 1997

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Grup Çalışması, Gösterme, Beyin Fırtınası, Rapor Hazırlama ve/veya Sunma, Proje Tasarımı/Yönetimi

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yaptırma, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama 14 53 742
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 742

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.1553555555
ÖK.2553555555
ÖK.3553555555
ÖK.4553555555
ÖK.5553555555