DERS ADI

: HADİS KAYNAKLARI II

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİS 6226 HADİS KAYNAKLARI II SEÇMELİ 3 0 0 10

Dersi Veren Birim

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT ABDÜLKADİR PALABIYIK

Dersi Alan Birimler

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Amacı

Hadis Tarihini kesintisiz olarak günümüze kadar taşıyıp günümüz Türkiye'si ve İslam Dünyasındaki "Hadis" alanındaki gelişmeleri takip edebilmek.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Sebep-sonuç bağlamında kültürel devamlılık kazanmaya çalışır.
2   Zaman ve şartların değişmesi ile Hadis alanında yapılan çalışmaların içerik ilintisini kurmaya çalışır.
3   Hadis öğretim müesseseleri hakkında bilgi kazanır.
4   Hadis bilimi ile ilgili Ülkemizdeki ve dünyadaki entelektüel tartışmaları takip eder
5   Hadis ve Sünnet Anlayışının Toplumsal Yansımalarını görmeye çalışır

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Türkler ve İslamiyet
2 Türklerin Hadis İlmine Katkısı
3 Türklerin Hadis İlmine Katkısı
4 Selçuklu Dönemi Hadis Çalışmaları
5 Selçuklu Dönemi Muhaddisleri
6 Darulhadisler ve Hadis İlmine Katkıları
7 Selçuklu Dönemi Darülhadisleri ve Müfredatı
8 Ara Sınav
9 Osmanlı Dönemi Hadis Çalışmaları
10 Osmanlı Dönemi Darülhadisleri ve Müfredatı
11 Modern Mısır'da Hadis Çalışmaları
12 Pakistanda Hadis Ekolleri ve Hadis Çalışmaları
13 Cumhuriyet Dönemi Türkiye sinde Yapılan Hadis Çalışmaları
14 Genel Değerlendirme

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

- Ahme Yücel, Hadis Tarihi, İstanbul 2012
- Ali Yardım, Darülhadisler, Ekrem Hakkı Ayverdi Hatıra Kitabı, İst. 1995 , ss.59-119.
- Nuri Topaloğlu, Selçuklu Devri Muhaddisleri, Ankara 1988
- Ahmet Yücel, Oryantalistler ve Hadis, İstanbul 2013
G.H.A. Juynboll, Modern Mısırda Hadis Tartışmaları, Ankara 2000 (trc. Salih Özer)
Zaferullah Duadi, Pakistan ve Hindistan da Hadis Çalışmaları, İstanbul 1995

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatma, araştırma, soru- cevap, ödev ve uygulama..

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYS YARIYIL SONU SINAVI
3 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + YYS* 0.60
4 BUT BÜTÜNLEME
5 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + BUT* 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Ara sınav ile Final sınavı:
Ara sınav ile Final sınavında öğrenciye Hadis İlminin tarihsel süreç içerisinde geçirdiği gelişim ve değişim ile bunlara etki eden dini, sosyal, siyasal ve ekonomik etmenler hakkında sorular sorulur ve cevaplar istenir.

Değerlendirme Kriteri

Öğrencilerin başarısı ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı ile dersteki performansına göre değerlendirilir

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

abdulkadir@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

serbest

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Web'de Tarama ve Kütüphane Çalışması 5 10 50
Kitap Okuma 4 10 40
Vize Sınavına Hazırlık 1 15 15
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 6 78
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 246

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.1
ÖK.22222
ÖK.333
ÖK.435
ÖK.54