DERS ADI

: İSLAM HUKUKUNDA DEĞİŞİM

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİS 6435 İSLAM HUKUKUNDA DEĞİŞİM SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR HÜSEYİN YAŞAR

Dersi Alan Birimler

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Amacı

İslam Hukukunun değişime açık ve kapalı yönlerini tanımak

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   İslam hukukunun değişime açık yönlerini tanımak
2   İslam hukukunun değişime kapalı yönlerini tanımak
3   İslam hukukunun geçirdiği tarihi süreci tanımak
4   İslam hukukundaki farklı mezhep ve görüşleri tanımak
5   İslam hukuku ile günümüz hukuku arasında mukayese yapabilmek

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Değişim kavramı: Değişen ve sabit
2 Hukukta değişim ve İslam hukukunun yapısı
3 İslam hukukunun değişimle bağdaşmaz görünen özellikleri
4 İslam hukukunun değişime müsait görünen özellikleri
5 Usul-i Fıkıh Açısından Değişim
6 Furu Fıkıh Açısından Değişim
7 Tarihi süreçte değişim olgusu
8 ARA SINAV
9 İslam hukukunda değişime neden olan etkenler I
10 İslam hukukunda değişime neden olan etkenler II
11 İslam hukukunda değişime neden olan etkenler III
12 İslam hukukunun değişimi hakkındaki görüşler I
13 İslam hukukunun değişimi hakkındaki görüşler II
14 FİNAL

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Nihat Dalgın, Değişim Stratejisi Açısından Hukuk Ve İslam Hukuku
Abdullah Kahraman, İslam Hukukunda Değişim ve İbadetler
Ekrem Buğra Ekinci, İslâm hukukunda değişmenin sınırı
Mehmet Erdoğan, İslam Hukukunda Ahkâmın Değişmesi
Soner Duman, İslâm Hukukunda Değişim

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Metin çözme, soru- cevap, ödev ve uygulama

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.20 + YYC* 0.40 + YYS* 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS* 0.20 + YYC * 0.40 + BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Öğrencilerin başarısı ara sınav, ödev ve yarıyıl sonu sınavı ile dersteki performansına göre değerlendirilir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

huseyin.esen@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Cuma: 09.00-12.00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Uygulama 14 1 14
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 5 70
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Ödev Hazırlama 1 20 20
Sunum Hazırlama 1 20 20
Vize Sınavı 1 1 1
Proje Ödevi 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 189

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.12
ÖK.23
ÖK.34
ÖK.45
ÖK.54