DERS ADI

: HUKUK FELSEFESİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİS 6220 HUKUK FELSEFESİ SEÇMELİ 3 0 0 10

Dersi Veren Birim

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR HÜSEYİN YAŞAR

Dersi Alan Birimler

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Amacı

Öğrencilerin hukuk kavramı, adalet fikri, hukukun kaynağı ve evrenselliği üzerinde yoğunlaşan felsefi yaklaşımlar hakkındaki bilgilerinin arttırılması ve bu konuda sistemli bir şekilde düşünmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Öğrenciler, muhakeme, mantık, hukuk kültürü, yorum gib yeteneklerini geliştir.
2   Hukukun evrenselliği hakkında bilgi sahibi olur.
3   Hukukun ele alındığı değişik felsefi ekoller hakkında bilgi sahibi olur.
4   Hukukun temel amaçları ile bu amaçlara ulaşmak için kullandığı araçları birbirinden ayırt edebilir.
5   Genel bir hukuk normu kazanır.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Hukuk Felsefesine Giriş
2 Doğal Hukuk Anlayışı
3 İlk Çağda Doğal Hukuk I. (Sofistler, Sokrates, Platon)
4 İlk Çağda Doğal Hukuk II. (Aristotales, Stoacı Felsefe)
5 Ortaçağda Doğal Hukuk
6 Yeni Çağda Doğal Hukuk I. (Grotius, Hobbes, Locke)
7 Yeni Çağda Doğal Hukuk II. (JJ Rousseu, Kant)
8 Tarihçi Hukuk Okulu
9 Faydacı Hukuk Teorisi
10 Hukuki Pozitivizm
11 Hukuki Realizm
12 Marksist Hukuk Anlayışı
13 Feminist Hukuk Anlayışı
14 Genel Değerlendirme

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Adnan Güriz, Hukuk Felsefesi, Ankara 1992.
Montesquieu, Kanunların Ruhu Üzerine, İstanbul 2011.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders anlatımı, ödev hazırlama

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.10 + YYS* 0.60
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.10 + BUT* 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 12 156
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Vize Sınavı 1 5 5
Final Sınavı 1 5 5
Final Ödevi 1 15 15
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 240

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.11
ÖK.22
ÖK.33
ÖK.44
ÖK.55