DERS ADI

: ŞİA'NIN KUR'AN VE KIRAAT ALGISI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİS 6218 ŞİA'NIN KUR'AN VE KIRAAT ALGISI SEÇMELİ 3 0 0 10

Dersi Veren Birim

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR HÜSEYİN YAŞAR

Dersi Alan Birimler

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Amacı

Bu ders, Kur an ın anlaşılmasında temel teşkil eden ilim ve kriterleri incelemektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Şia nın ortaya çıkış sürecini öğrenir.
2   Şia kaynaklarını tanır.
3   Şia nın yedi harf ve kıraatlerle ilgili görüşlerini öğrenir.
4   Şia nın Kur an tarihi konusundaki algısını kavrar
5   Şia nın Kur an ın tahrifi konusundaki tutumunu beller.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Şia nın Ortaya Çıkışı
2 Şia nın Tefsir Kaynakları
3 Şia ile İlgili Diğer Kaynaklar
4 Ahrufu Seb a Konusunda Şia nın Tutumu
5 Kıraatler Konusunda Şia nın Tutumu
6 Kıraatlerin Mütevatirliği Konusuna Şia nın Bakışı
7 Şia nın Kabul Ettiği Kıraat
8 Kur an Tarihi Konusuna Şia nın Yaklaşımı
9 Şia nın Hz. Peygamber Dönemine Bakışı
10 Şia'nın kıraatlere bakışı
11 Hz. Ali Mushafı
12 Hz. Fatıma Mushafı
13 Genel Değerlendirme
14 Genel Değerlendirme

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

ANA KAYNAK
3- Ziya ŞEN, Şîa nın Kıraatlere ve Kur ân Tarihine Bakışı, Düşün Yayıncılık, 2013.
4- Uyar, Mazlum, İmâmiyye Şîası nda Düşünce Ekolleri Ahbârîlik, İstanbul 2000.
5- Tabâtabâî, Muhammed Hüseyin, İslâm da Kur ân, (Çev. Ahmet Erdinç), İstanbul 1988.
6- Kummî, Ebü l-Hasan Ali b. İbrahim, Tefsîru l-Kummî, Kum 1367
7- Zencani, Tarihu Kur an.
8- Habibov, Aslan, İlk Dönem Şiî Tefsir Anlayışı, (Yayım-lanmamış Doktora Tezi), Ankara 2007
9- Hûî, Ebü l-Kâsım b. Ali Ekber el-Mûsevî, el-Beyân fî Tefsîri l-Kur ân, yy. 1385/1966

YARDIMCI KAYNAKLAR
1- Ayyâşî, Muhammed b. Mes ûd, Tefsîru l-Ayyâşî, Tahran 1380
2- Çalışkan, İsmail, Siyasal Tefsirin Oluşum Süreci, Ankara 2003.
3- Mûsevî, Seyyid Abdurrasûl, eş-Şîa fi t-Târîh, Kahire 2000.
4- Şentürk, Mustafa, Kur ân ın Sünnî ve Şiî Yorumu İbn Atiyye ve Tabresî Örneği-, İstanbul 2010.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Metin okuma ve açıklama.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYS YARIYIL SONU SINAVI
3 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + YYS* 0.60
4 BUT BÜTÜNLEME
5 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + BUT* 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Öğrencilerin başarısı ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı performansına göre değerlendirilir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

ziya.sen@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Cuma 14:00 16:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Öğrenci Sunumları 20 1 20
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 5 65
Vize Sınavına Hazırlık 1 20 20
Final Sınavına Hazırlık 1 30 30
Ödev Hazırlama 1 35 35
Sunum Hazırlama 1 30 30
Kitap Okuma 1 30 30
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 258

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.13
ÖK.23
ÖK.33
ÖK.44
ÖK.54