DERS ADI

: KIRAAT İLMİ VE SORUNLARI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİS 6216 KIRAAT İLMİ VE SORUNLARI SEÇMELİ 3 0 0 10

Dersi Veren Birim

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR HÜSEYİN YAŞAR

Dersi Alan Birimler

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Amacı

Bu ders, Kur an ın anlaşılmasında temel teşkil eden ilim ve kriterleri incelemektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Kıraatin tanımını öğrenirler
2   Yedi harfin tanımını öğrenirler
3   Kıraat-i Seb a ve Kıraati Aşere kavramını kavrarlar
4   Bu konuda yazılan eserleri öğrenirler
5   Kıraat İlmine dair problemleri kavrarlar

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Kıraatin Tanımı
2 Harfin tanımı
3 Yedi harf
4 Yedi kıraat
5 On kıraat
6 Şaz kıraatler
7 Kıraatlerin ortaya çıkışı
8 Kıraatlerle ilgili eserler
9 Sahih kıraat için aranan şartlar
10 Kıraatlerin mütevatirliği sorunu
11 Asım kıraati
12 Kıraatlerin günümüzdeki durumu
13 genel değerlendirme
14 genel değerlendirme

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

ANA KAYNAK
1. Zerkânî, Menâhilu'l-'İrfân
2. Muhammed Hamidullah, Kur'an-ı Kerim Tarihi
3. Zerkeşi, el Burhan fi Ulumil-Kuran
4. İzmirli, Tarih-i Kur'ân.
5. Salih Akdemir, Kur an ın Toplanması ve Kıraatı Meselesi, Bilgi Vakfı, 1. Kur an Sempozyumu.
6. Abdülhamit Birışık, Kıraat İlmi ve Tarihi, Bursa 2004.
7. İbnü l-cezezri, en-Neşr.
8. Sülün, Murat-Abay, Muhammed, "Kıraat Bibliyografyası", Kur'ân ve Tefsir Araştırmaları IV, Ensar Neşriyat, İstanbul 2002.
YARDIMCI KAYNAKLAR
1- el-Bennâ, Ahmed b. Muhammed, İthafa fudalâi'l-beşer bi't-kırââti'l-erbaate aşer (nşr. Şa'ban Muhammed İsmail), Beyrut-Kahire 1407.
2- İbn Cinî, Ebü'1-Feth Osman b. Cinnî, ei-Muhteseb fi tebyîni vücûhi şevâzzi'l-kırââti ve'1-îzahi 'anhâ (nşr. Ali en-Necdi Nasîf) III, Kahire 1994.
3- İbn Kuteybe, Te'vîlü müşkili'l-Kur'ân (nşr. es-Seyyid Ahmed Sakr), Kahire 1973.
4- Mekkî b. Ebû Tâlib el-Kaysî, ei-İbâne 'an me'âni'I-kırâ'ât (nşr. Muhyiddin Ramazan), Dârü'l-Me'mûn li't-Türâs, Dimaşk 1399/1979.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Metin okuma ve açıklama

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYS YARIYIL SONU SINAVI
3 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + YYS* 0.60
4 BUT BÜTÜNLEME
5 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + BUT* 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Öğrencilerin başarısı ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı performansına göre değerlendirilir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

ziya.sen@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Perşembe 14:00 16:00


Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Öğrenci Sunumları 20 1 20
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 5 65
Vize Sınavına Hazırlık 1 20 20
Final Sınavına Hazırlık 1 30 30
Kitap Okuma 1 30 30
Sunum Hazırlama 1 30 30
Ödev Hazırlama 1 35 35
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 258

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.12
ÖK.22
ÖK.32
ÖK.42
ÖK.52