DERS ADI

: MÜTEŞABİH AYETLERİN YORUMU SORUNU

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİS 6425 MÜTEŞABİH AYETLERİN YORUMU SORUNU SEÇMELİ 3 0 0 10

Dersi Veren Birim

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR HÜSEYİN YAŞAR

Dersi Alan Birimler

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Amacı

: Kur an ın ayetleri müteşâbih ve muhkem olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Muhkem olanlar açık, anlaşılır olduğu halde müteşâbih olanların bilinmesi benzeşimden, ya da metafizik ifadelerden dolayı veya çok anlamlılık sebebiyle anlaşılması, yorumlanması problematik olmaktadır. Tefsir alanında uzmanlık yapan biri yorumlanması sorunlu bu alanın zorluklarını, yorum imkânlarını, alanla ilgili literatürü tanıması, bilmesi gerekmekte; modern sorunların çözümünde Kur an dan alınması gereken yorum desteğinin prensiplerini sağlaması; yorumda yapılan aşırılıkların farkına varıp, uygun yorumlama yöntemini kavraması arzu edilmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Modern zamanlarda Kur'ân'ı anlama ve değerlendirmedeki temel ilkeleri kavratmak için müteşâbihi öğretmek,
2   Kur'ân'ı anlama ve yorumlamada karşılaşılan sorunları ve bunlara yönelik çözüm önerilerini analiz yapabilme becerisi kazanma.
3   Kur'ân'ın anlaşılmasında ve yorumlanmasında tarih boyunca süregelen geleneklerin müteşâbih sorunsalına yaklaşımını göstermek, konunun modern dönemde yeniden anlaşılması, yorumlanması için belirli ilkeleri kavrayabilme yeteneğini kazandırma,
4   Tarih boyunca yapılan yorum saptırmalarının kaynağına inerek Kur an ın özüne uygun, akılcı, çağdaş tefsir yorumuna imkân sağlamak,
5   Müteşâbih kavramının tefekküre imkân verdiğinin farkındalığını oluşturmak.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Konuya giriş: Kapalılık kavramı
2 Müteşâbihin sözlük ve terim anlamı, yorumu
3 Müteşâbih kavramının tarihsel süreçte anlaşılması,tanımlanması, yorumlanması,
4 Kur an ın müteşâbihliği meselesi
5 Kur an ın hem müteşâbih hem de muhkemliği
6 Müteşâbihin türleri,
7 Bilinip bilinmemesi yönünden müteşabih ayetler,
8 Huruf-u Mukattaa ile ilgili tartışmalar,
9 Huruf-u Mukattaa bilinir diyenler, bilinmez diyenlerin görüşler diyenlerin görüşleri,
10 Müteşâbihe uymanın hükmü
11 Müteşâbhin, tefsire İslam tefekkürüne katkıları,
12 Müteşâbihin Kur an dan örnek yorumları
13 Ödevlerin değerlendirilmesi,
14 Genel Değerlendirme

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1- Cerahoğlu, İsmail, Tefsir Tarihi, I-II, Ankara, 1988,
2- ez-Zehebî, Muhammed Hüseyin et-Tefsir ve l-Müfessir n, I-II, Kahire, 1976,
3-Abdulkâdir Muhammed Salih, et-Tefsîr ve l-Müfessir n fî Asri l-Hadis, Beyrut, 2003,
4- Ma rife, Muhammed Hâdî, et-Tefsir ve l-Müfessir n, fî Sevbihi l Gaşîb, I-II, Meşhed, 1997;
5- ez-Zerkânî, Muhammed Abdulazim, Menâhilu l-irfan, Beyrut 1988;
6-Albayrak, Hâlis, Kur an ın Bütünlüğü Üzerine, İstanbul 1992,
7- Yaşar, Hüseyin, Kur an da Anlamı Kapalı Ayetler, İstanbul,1997,
8- Öztürk, Mustafa, Tefsir Tarihi Araştırmaları, Ankara, 2005,
9-Kadı Abdulcebbar b. Ahmed el-Hemedani, Müteşabihu l-Kur an (Tah.: Adnan Zarzur) Kahire,1969,
10-Milaslı İsmail Hkkı, Kur an ın Mucizeleri ve Müteşabih Ayetlerin Tefsiri, İstanbul, 1935,
11- er-R mî, Fahd b. Adurrahman b. Süleyman, İtticâhâtü t-Tefsîr fî l-karni r-Râbi Aşara,I-III, Beyrut, 1997,
12- İbnu Tarh nî, Muhammed b.Rızk, et-Tefsir ve l-Müfessir n, fî Garbi Afrikâ, I-II, Beyrut,1426 H.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

soru cevap anlatım

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.20 + YYC * 0.30 + YSS* 0.50
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.20 + YYC * 0.30 + BUT* 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Öğrencilerin başarısı ara sınav, yarıyıl çalışması ve yarıyıl sonu sınavı performansına göre değerlendirilir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

huseyin.yasar@deu.edu.tr /dr_hyasar@hotmail.com

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Günleri ve Saatleri: Cuma 15:00 17:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 10 130
Vize Sınavına Hazırlık 1 15 15
Final Sınavına Hazırlık 1 25 25
Sunum Hazırlama 1 20 20
Ödev Hazırlama 1 20 20
Vize Sınavı 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 238

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.13
ÖK.23
ÖK.33
ÖK.44
ÖK.54