DERS ADI

: TEFSİR TARİHİ TARİHİ KLASİK I

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİS 6423 TEFSİR TARİHİ TARİHİ KLASİK I SEÇMELİ 3 0 0 10

Dersi Veren Birim

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR HÜSEYİN YAŞAR

Dersi Alan Birimler

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Amacı

Tefsir tarihinin başlangıcını, Peygamber, Sahabe ve Tabiin dönemleri Kur an yorumcularını, yorum yöntemlerini, ilkelerini ve yorum türlerini öğrenciye kavratmak; dini sorunların çözümünde Kur an dan alınması gereken yorum desteğinin prensiplerinin anlaşılmasını sağlamak; yorumda yapılan aşırılıkların farkına varmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Kur'ân'ı anlama ve değerlendirmedeki temel ilkeleri kavratma.
2   Kur'ân'ı anlama ve yorumlamada karşılaşılan sorunları ve bunlara yönelik çözüm önerilerini analiz yapabilme becerisi kazanma.
3   Kur'ân'ın anlaşılmasında ve yorumlanmasında tarih boyunca süregelen geleneklerin başlangıcının anlaşılması, yorumlanması için belirli ilkeleri kavrayabilme yeteneği kazandırma,
4   Modern zamanlarda yazılan tefsirlerin arasındaki yöntem ve içerik farklılıklarını ayırt etme bilinci kazandırama,
5   Klasik tefsirlerin içerik ve yöntemlerini, çağdaş tefsir ve yorumlarıyla karşılaştırma becerisini kazandırmaktır.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Tefsir kavramının anlamı,
2 Tefsirin ortaya çıkışını hazırlayan sebepler,
3 Hz. Peygamberin tefsiri ve tefsir miktarı,
4 Sahabe tefsiri, bu tefsirin bağlayıcılığı,
5 Tabi n tefsirine genel bakış,
6 Tefsir ekollerinin oluşmasının siyasi ve sosyal şartları,
7 Ekolün kurucuları, yöntem ve amaçları,
8 Tefsirin Hadisle birlikte tedvini
9 Tefsirin bağımsız olarak tedvini
10 Klasik tefsirin ilk örnekleri,
11 Rivayet tefsirine yöneltilen eleştiriler,
12 Yabancı kültürlerin tefsire girişi (İsrailiyat)
13 Ödevlerin değerlendirilmesi
14 Genel Değerlendirme

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1- Cerahoğlu, İsmail, Tefsir Tarihi, I-II, Ankara, 1988,
2- ez-Zehebî, Muhammed Hüseyin et-Tefsir ve l-Müfessir n, I-II, Kahire, 1976,
3-Abdulkâdir Muhammed Salih, et-Tefsîr ve l-Müfessir n fî Asri l-Hadis, Beyrut, 2003,
4- Ma rife, Muhammed Hâdî, et-Tefsir ve l-Müfessir n, fî Sevbihi l Gaşîb, I-II, Meşhed, 1997;
5- Ateş, Süleyman, Yüce Kur an ın Çağdaş Tefsiri, Giriş 1. Cild, İstanbul, 1988,
6- Atalay, Orhan, 20. Yüzyılda Tefsir Akımı, İstanbul, 2004,
7- Çiçek, Halil, 20. Asırda Kur ân İlimleri Çalışmaları, İstanbul 1996,
8- ez-Zerkânî, Muhammed Abdulazim, Menâhilu l-irfan, Beyrut 1988;
9-Albayrak, Hâlis, Kur an ın Bütünlüğü Üzerine, İstanbul 1992,
10- Yaşar, Hüseyin, Kur an da Anlamı Kapalı Ayetler, İstanbul,1997,
11- Öztürk, Mustafa, Tefsir Tarihi Araştırmaları, Ankara, 2005,
12- Demirci, Muhsin, Tefsir Tarihi, İstanbul, 2010,

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Metin okuma, açıklama, soru cevap.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.20 + YYC * 0.30 + YSS* 0.50
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.20 + YYC * 0.30 + BUT* 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

huseyin.yasar@deu.edu.tr /dr_hyasar@hotmail.com

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Cuma 15:00 17:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 10 130
Vize Sınavına Hazırlık 1 15 15
Final Sınavına Hazırlık 1 25 25
Ödev Hazırlama 1 20 20
Sunum Hazırlama 1 20 20
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 238

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.11
ÖK.22
ÖK.33
ÖK.44
ÖK.55