DERS ADI

: TÜRK TASAVVUF TARİHİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİS 6397 TÜRK TASAVVUF TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 10

Dersi Veren Birim

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

DOÇENT SÜLEYMAN GÖKBULUT

Dersi Alan Birimler

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Amacı

Türklerin İslâmiyet'le tanışmaları, bunda tasavvufun rolü ve toplum hayatında etkin olan tarîkatlar ve sûfîleri tanıtmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Türklerin İslâmiyet le tanışmaları hakkında bilgi sahibi olur.
2   Türklerin Müslüman olmasında tasavvufun rolünü öğrenir.
3   Selçuklular Dönemindeki tasavvufî olay ve gelişmeleri bilir.
4   Osmanlının kuruluş dönemindeki tasavvufî şahsiyetleri ve olayları tanır.
5   Bu dönemlerdeki belli başlı tasavvuf kurumlarını, temsilcilerini ve merkezlerini tanır.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Türkler ve İslâmiyet
2 Türklerin Müslüman Oluşunda Tasavvufun Rolü
3 Tasavvuf Tarihinde Horasan
4 Orta Asya'da Tasavvufun Seyri
5 Ahmed Yesevi ve Yesevilik
6 Ahmed Yesevi ve Yesevilik
7 ARA SINAV HAFTASI
8 Necmeddîn Kübrâ ve Kübrevîlik
9 Necmeddîn Kübrâ ve Kübrevîlik
10 Bahâeddîn Nakşibend ve Nakşibendîlik
11 Bahâeddîn Nakşibend ve Nakşibendîlik
12 Kalenderîler, Bâbâîler, Câmîler, Edhemîler
13 Osmanlının Kuruluşunda Gazi Dervişlerin Rolü
14 Genel Tekrar

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. Fuat Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Ankara 1991
2. Köprülü, Anadolu da İslamiyet, İst. 2000
3. Ahmet Yaşar Ocak, Türk Sufiliğine Bakışlar, İst. 1996.
4. Ocak, Türkler, Türkiye ve İslam, İst. 2000.
5. Ocak, Babailer İsyanı, İst. 1996.
6. Ocak, Kalenderiler, İst. 1992.
7. M.Rami Ayas, Türkiyede İlk Tarikat Zümreleşmeleri, Ankara 1991.
8. Süleyman Gökbulut, Necmeddîn Kübrâ, İstanbul 2010.
9. Necdet Tosun, Bahâeddin Nakşibend, İstanbul 2002.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Araştırma, anlatma, analiz ve tartışma.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC* 0.20 + YYS* 0.50
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC* 0.20 + BUT* 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Öğrencilerin başarısı ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ile dersteki performansına göre değerlendirilir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

suleyman.gokbulut@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Cuma 14:00 16:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 6 78
Vize Sınavına Hazırlık 1 15 15
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Ödev Hazırlama 3 10 30
Kitap Okuma 3 10 30
Sunum Hazırlama 2 15 30
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 244

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.12
ÖK.23
ÖK.32
ÖK.43
ÖK.52