DERS ADI

: MODERN ARAP EDEBİYATI III

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİS 6229 MODERN ARAP EDEBİYATI III SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR HÜSEYİN YAŞAR

Dersi Alan Birimler

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Amacı

Arap dili ve edebiyatına ait roman, hikaye, şiir, tiyatro gibi modern metinleri tanıma, okuma, anlama ve tercüme etme becerisini kazandırma ve geliştirme. Ayrıca basın diline ait metinler okuyabilme.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Modern Arap Edebiyatına ve basına ait literatürü bilir
2   Arap basınına ait gazete ve dergileri bilir ve öne çıkanları tanır
3   Modern Arap Edebiyatı ile ilgili akımlar hakkında bilgi sahibi olur
4   Modern Arap Edebiyatına ve basına ait metinleri tahlil edebilir
5   Modern Arap Edebiyatına ve basına ait metinleri tercüme edebilir

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Gazete dili, içeriği ve özellikleri
2 İlk sayfa haberlerinden örnekler I
3 İlk sayfa haberlerinden örnekler II
4 Yorum sayfasından metinler I
5 Yorum sayfasından metinler II
6 Köşe Yazarlarından metinler I
7 Köşe Yazarlarından metinler II
8 Güncel Arapça dergiler ve özellikleri
9 Başyazılardan örnekler I
10 Başyazılardan örnekler II
11 Dergi Makalelerinden Örnekler I
12 Dergi Makalelerinden Örnekler II
13 Dergi Makalelerinden Örnekler III
14 Genel Değerlendirme

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Seminer konusu ile ilgili kitap ve makaleler
Ana kaynak: Cüneyt Eren - M. Vecih Uzunoğlu, Alıştırmalı Çağdaş Arapça Seçme Metinler, Bilim Ofset, İzmir 2008.
Yardımcı kaynaklar: Arap Yazarlar Birliği (http://awu-dam.net) , www.bbc.co.uk/arabic, www.aljazeera.net, internet sitesileri.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatma, araştırma, soru- cevap, ödev ve uygulama

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + YYS* 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Ara sınav ile Final sınavı:
Ara sınav ile Final sınavında öğrenciye Modern Arap Edebiyatına ve basına ait eserler ile alakalı klasik tarzda alanla ilgili bilgilerini sınayacak sorular sorulur ve bunları cevaplandırması talep edilir. Ayrıca Modern edebiyata ait metinlerden Türkçeye çeviri yapması istenir.

Ödev:
Öğrenciden belirli bir türe, akıma ya da eser veya şahsa ait bilgileri veya Arap medyası ile ilgili bir konuyu derleyip bilgisayar ortamında düzgün bir kompozisyon haline getirip matbu çıktı halinde sunması talep edilir.

Değerlendirme Kriteri

Öğrencilerin başarısı ara sınav, ödev ve yarıyıl sonu sınavı ile dersteki performansına göre değerlendirilir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

vecih.uzun@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Serbest

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 7 98
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Ödev Hazırlama 1 20 20
Vize Sınavı 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 192

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.12
ÖK.23
ÖK.32
ÖK.43
ÖK.52