DERS ADI

: MATURİDİLİK VE EŞ'ARİLİK

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİS 6223 MATURİDİLİK VE EŞ'ARİLİK SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR HÜSEYİN YAŞAR

Dersi Alan Birimler

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Amacı

İslam İnanç sistemini anlama ve değerlendirebilme hakkında öğrencinin teorik ve pratik bilgi sahibi olmasını sağlamak. Ehl-i Sünnet kelamını oluşturan iki büyük ekol hakkında gerek literatür gerekse düşünce birikim hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Maturidilik ve Eş ariliğin İslam Kültüründeki yeri hakkında bilgi sahibi olur.
2   Maturidilik ve Eş ariliğin önde gelen isimleri hakkında bilgilenir.
3   Maturidilik ve Eş ariliğin dini anlama ve yorumlama biçimi hakkında bilgi sahibi olur.
4   Maturidilik ve Eş ariliğin ile diğer mezhepler arasındaki fikir ayrılıklarını değerlendirir.
5   Maturidilik ve Eş ariliğin tarih içinde Kelama katkıları hakkında bilgi sahibi olur.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Matüridî Kelamını oluşturan tarihsel durum
2 Mâtürîdî Kelâmı: Tarihsel Çerçeve
3 Eş'ari Kelamını oluşturan tarihsel durum
4 Eş'arî Kelâmı: Tarihsel Çerçeve
5 Eş'arî-Mâtürîdî İhtilafını Ele Alan Klasik Kaynaklar
6 Eş'arî-Mâtürîdî İhtilafının genel Yapısı
7 ARA SINAV
8 Eş'ari-Matürîdî İhtilafı: Aklın Yetkinliği Problemi
9 Ehl-i Sünnet Kelamında Farklılık: İlahî Sıfatların Tasnifi
10 Ehl-i Sünnet Kelamında Farklılık: İlahî Fiillerde Hikmet
11 Ehl-i Sünnet Kelamında Farklılık: Kulların Fiilleri
12 Ehl-i Sünnet Kelamında Farklılık: İmanın Hakikati
13 Ehl-i Sünnet Kelamında Farklılık: İman Hakkında Diğer Tartışmalar
14 Ehl-i Sünnet Kelamının Bugünü

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. Mehmet Baktır, "Mütekaddimun Selefiyye ve Metod Anlayışı", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2004, cilt: VIII, sayı: 2, ss. 25-48.
2. Binyamin Abrahamov, İslâm Kelâmı, çev. Emine Buket Sağlam, İstanbul 2010.
3. Murat Memiş, Ehl-i Sünnet'te Farklılaşma, İzmir 2011.
4. Diyanet İslâm Ansiklopedisi maddeleri: Selefiyye, İbn Teymiyye, Matüridi, Ebu'l-Hasen el-Eş'arî vd.
5. M. Said Özervarlı, "Ehl-i Sünneti Meydana Getiren ana Mezheplerin Temel İtikâdî Düşüncesi", Tarihte ve Günümüzde Ehl-i Sünnet [İlmi toplantı, İstanbul, 2004], 2006, sayı, ss. 119-140.
6. Mevlüt Özler, Ehl-i Sünnet-Ehl-i Bid'at, Ankara 2010.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Kaynak eserlerden, tarihsel süreçleri belli bir kronolojik çerçeveye bağlı kalarak okunması, hem kaynaklar hem de konular bazında karşılaştırılmalar yapılması ve elde edilen bilgilerin müzakere ortamında analiz edilmesi.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + YYS* 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Öğrencilerin başarısı ara sınav, ödev ve yarıyıl sonu sınavı ile dersteki performansına göre değerlendirilir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

murat.memis@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Cuma 10:00 12:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 6 84
Vize Sınavına Hazırlık 1 20 20
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Ödev Hazırlama 1 20 20
Final Sınavı 1 3 3
Vize Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 192

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.12
ÖK.22
ÖK.32
ÖK.42
ÖK.52