DERS ADI

: GÜN. FIKIH PRO. VE KÜLLİ KAİDELER I

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİS 6419 GÜN. FIKIH PRO. VE KÜLLİ KAİDELER I SEÇMELİ 3 0 0 10

Dersi Veren Birim

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR MUSTAFA YILDIRIM

Dersi Alan Birimler

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Amacı

Öğrenciye, İslam hukukunun genel kurallarını öğretmek ve güncel fıkıh problemlerine çözüm yeteneği kazandırmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Günümüz fıkıh problemlerini çözüm yöntemlerini öğrenir
2   İslam hukukunu çağdaş problemlere göre yorumlama yeteneği kazanır
3   İslam hukukunun kaynaklarının esneklik değerini kavrar
4   Külli kaideler vasıtasıyla güncel olaylara bütüncül bir bakış açısı geliştirir.
5   Fazla detayla meşgul olmak yerine genel hükümlerle daha hızlı çözüm yeteneği kazanır.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Zekat nisabının güncel değeri .
2 Faiz ve banka kredileri.
3 Sağlık ile ilgili problemler (Organ nakli, tüp bebek. Ötenazi vb.) .
4 İslam ve kadın hakları.
5 Fıkıh-tasavvuf ilişkisi.
6 Kur an hükümleri ve modern hukuk.
7 Külli kaideler literatürü .
8 ARA SINAV HAFTASI.
9 Fıkıh ve külli kaideler .
10 Mecelle ni Külli Kaideleri (2-25).
11 Mecelle ni Külli Kaideleri (26-50).
12 Mecelle ni Külli Kaideleri (51-75).
13 Mecelle ni Külli Kaideleri (76-100).
14 Kadri Paşa ve Ahval-i Şahsiyye

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Yunus Vehbi Yavuz, Çağdaş Fıkıh problemleri
- Kadri Paşa, Kitabu l-Ahkami -Şer iyye fi Ahvali ş-Şahsıyye
-Ahmed Zerka, Kavaidu l-Fıkhıyye
- Mustafa Zerka, el-Fıkhu l-İslami fi Sevbihi l-Cedid
- Mustafa Yıldırım, Mecelle nin Külli Kaideleri
..

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatma, araştırma soru- cevap, ödev ve uygulama.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYS YARIYIL SONU SINAVI
3 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + YYS* 0.60
4 BUT BÜTÜNLEME
5 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + BUT* 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Öğrenciler başarılı bir sunum yapabilmek için dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirirler.

Değerlendirme Kriteri

Öğrencilerin başarısı ara sınav, ödev ve yarıyıl sonu sınavı ile dersteki performansına göre değerlendirilir

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

mustafa.yildirim@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Cuma 16:00-18:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 14 196
Final Sınavı 1 3 3
Vize Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 244

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.12
ÖK.23
ÖK.32
ÖK.43
ÖK.5