DERS ADI

: SİSTEMATİK KELAM I

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİS 6413 SİSTEMATİK KELAM I SEÇMELİ 3 0 0 10

Dersi Veren Birim

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR OSMAN KARADENİZ

Dersi Alan Birimler

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Amacı

İslam İnanç sistemini anlama ve değerlendirebilme hakkında öğrencinin teorik ve pratik bilgi sahibi olmasını sağlamak.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Kelam İlminde metodoloji hakkında bilgi sahibi olur.
2   Akıl ve bilim karşısında vahyin ne anlam ifade ettiğini kavramaya çalışır.
3   Bilim, felsefe ve vahiy arasındaki ilişki üzerine bilgi sahibi olur.
4   Dindeki Muhkem ve Müteşabih kavramları hakkında bilgi sahibi olur.
5   Varlık ve yaratma problemi hakkında bilgi sahibi olur.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Kelam Konularına Genel Bir Bakış
2 Kelam Problemlerinde Metodoloji Sorunu
3 Konuya Devam...
4 Akıl Karşısında Vahiy ve Dini Esaslar
5 Bilim-Felsefe-Vahiy İlişkisi
6 Konuya Devam...
7 Konuya Devam...
8 ARA SINAV
9 Kelam Ekollerinde Müteşabih Problemi
10 Konuya Devam...
11 Bilim-Felsefe-Din de Varlık Problemi
12 Konuya Devam...
13 Kelami Açıdan Yaratma Problemi
14 Kader ve Ecel Meselesinin Bilimsel Boyutu

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:
- Karadeniz, O., Filozof-Peygamber İlişkisi , DEÜ. İ.Fak. Der.X, İzmir,1998. s.19-43.
- İzmirli, İ.Hakkı, Yeni İlm-i Kelam
- M. Watt, İslam Düşüncesinin Teşekkül Devri.
- Karadeniz,O, Kader Konusunda Bazı Yanlış Anlamalar , DEÜ.İ.Fak. Der.X, İzmir, 1992. ss.191-241.
- Karadeniz,O, Akıl-Vahiy İlişkisi , Diyanet İlmi Dergi, c.33, sy.4, Ank.,1997,s.39-58.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatma, araştırma soru- cevap, sunum

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + YYS* 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Öğrencilerin başarısı ara sınav, ödev ve yarıyıl sonu sınavı ile dersteki performansına göre değerlendirilir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

osman.karadeniz@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Cuma 16:00 18:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 7 98
Vize Sınavına Hazırlık 1 25 25
Final Sınavına Hazırlık 1 35 35
Ödev Hazırlama 1 35 35
Final Sınavı 1 3 3
Vize Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 241

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.12
ÖK.22
ÖK.32
ÖK.43
ÖK.53