DERS ADI

: ARAPÇA KLASİK METİNLERİ I

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİS 6409 ARAPÇA KLASİK METİNLERİ I SEÇMELİ 3 0 0 10

Dersi Veren Birim

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR HÜSEYİN YAŞAR

Dersi Alan Birimler

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Amacı

Eski metinleri okuma ve anlama becerisini kazandırmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Arapça temel eserleri anlayıp-yorumlayabilecek düzeye gelir.
2   Arapça kelime hazinesini geliştirir ve ilgili cümleler kurar.
3   Arapça kalıp ifadeleri öğrenir ve uygular. Arapça deyimler öğrenir.
4   Arapçada meramını yazılı ve sözlü olarak ifade edebilir.
5   Arapça dan Türkçe ye, Türkçe den Arapça ya yazılı ve sözlü çeviri yapar.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 El-emrul-evvelu fil-kelamillezi yasıhhul-istişhadu bihi filluğati vennahvi vessarfi, (adlı arapça klasik metnin okuma ve çevirisi. )
2 El-emrul-evvelu fil-kelamillezi yasıhhul-istişhadu bihi filluğati vennahvi vessarfi, (adlı arapça klasik metnin okuma ve çevirisi. )
3 El-emrul-evvelu fil-kelamillezi yasıhhul-istişhadu bihi filluğati vennahvi vessarfi, (adlı arapça klasik metnin okuma ve çevirisi. )
4 Zikru evveli men vadaannahve ve ma kalehurruvatu fi zalike, (adlı arapça klasik metnin okuma ve çevirisi. )
5 Zikru evveli men vadaannahve ve ma kalehurruvatu fi zalike, (adlı arapça klasik metnin okuma ve çevirisi. )
6 Min tercemeti hammad er-raviye, (adlı arapça klasik metnin okuma ve çevirisi. )
7 Min tercemeti hammad er-raviye, (adlı arapça klasik metnin okuma ve çevirisi. )
8 Ebul-ala el-maarri, (adlı arapça klasik metnin okuma ve çevirisi. )
9 Ebul-ala el-maarri, (adlı arapça klasik metnin okuma ve çevirisi. )
10 Ebul-ala el-maarri, (adlı arapça klasik metnin okuma ve çevirisi. )
11 Sibeveyh, (adlı arapça klasik metnin okuma ve çevirisi. )
12 Sibeveyh, (adlı arapça klasik metnin okuma ve çevirisi. )
13 Sibeveyh, (adlı arapça klasik metnin okuma ve çevirisi. )
14 Genel Değerlendirme

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Hizanetü'l-edeb li-Abdilkadir b. Omer el-Bağdadi;
Kitabu inbahi'r-ruvat ala enbahi'n-nühat li'l-vezir cemaleddin ali b. Yusuf el-Kıfti;
İrşadü'l-erîb li-yakut el-hamevi;
Nüzhetü l-edibba fi tabakati'l-üdeba li-ebil berakat kemaleddin abdurrahman ibnil-enbarî.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatma, araştırma soru- cevap, ödev ve uygulama..

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC* 0.20 + YYS* 0.50
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC* 0.20 + BUT* 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

1. Öğrenciler başarılı bir sunum yapabilmek için dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirirler.

Değerlendirme Kriteri

Öğrencilerin başarısı ara sınav, ödev ve yarıyıl sonu sınavı ile dersteki performansına göre değerlendirilir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

mehmet.ozbalikci@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Cuma 16:00 18:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 6 84
Vize Sınavına Hazırlık 1 25 25
Final Sınavına Hazırlık 1 30 30
Ödev Hazırlama 1 30 30
Sunum Hazırlama 1 30 30
Vize Sınavı 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 243

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.12
ÖK.23
ÖK.32
ÖK.43
ÖK.52