DERS ADI

: KUR'AN'I ANLAMA VE DEĞERLENDİRMEDE YÖNTEM I

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİS 6403 KUR'AN'I ANLAMA VE DEĞERLENDİRMEDE YÖNTEM I SEÇMELİ 3 0 0 10

Dersi Veren Birim

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR HÜSEYİN YAŞAR

Dersi Alan Birimler

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Amacı

Bu derste, Kur'ân'ı anlama ve değerlendirmede dikkat edilmesi gereken temel ilkeler üzerinde durulacak, anlamayı etkileyen temel olgular inceleme konusu yapılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Kur'ân'ı anlama ve değerlendirmede temel ilkeleri kavratma
2   Kur'ân'ı anlama ve değerlendirmede karşılaşılan sorunları ve bunlara yönelik çözüm önerilerini analiz yapabilme
3   Kur'ân'ın anlaşılmasında ve yorumlanmasında tarih boyunca süregelen gelenekleri ve bunların temel özellik ve sorunlarını çözümleyebilme.
4   Bu konuda yazılan eserler arasındaki farklılıkları ayırt eder,
5   Kur an ın üslüp ve dil mantığını yorumlar,

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Kur ân ayetlerine önyargılı yaklaşmama
2 Ayetlerin anlamlarını bir tek anlamla kayıtlamama
3 Kur ân ayetlerinin zâhir bâtın yönlerini göz önünde bulundurma
4 Kur ân ayetlerinin hakikat-mecâz
5 Nesh kavramı hakkında isabetli yaklaşım
6 Kur ân ayetlerini bütünlük içerisinde ele almak
7 Kur ân da geçen sözcüklerin kelime ve istilah anlamlarını ayırt etme
8 İsrâiliyyâta itibâr etmeme, Sûre ve ayetler arasındaki insicamı yakalamak
9 Kur ân ayetlerinin kastettiği asıl konuyu yakalama
10 Kur ân ın ilmî keşiflerle muvazeneli yorumu
11 Kur ân ın nüzûl gayesine muhalif uzatma ve tafsilatlardan uzak durma
12 Kur ân ayetlerinin inmiş olduğu dönem ve şartları istiş âr
13 Kur ân ayetlerini zaman ve mekan kayıtlarından soyutlama
14 Genel Değerlendirme

Ders İçin Önerilen Kaynaklar


Ana Kaynak
1- Cüneyt Eren, Kurân-I Kerim'i Anlamaya Yönelik Metodlar, Ekev Yayınları Erzurum 2002. 194 S.12x20 Cm; Isbn: 9789758581315. Dili: Türkçe

2- Cüneyt Eren, Kur ân Etrafında İlmî Yorumlar, 334 Pp., İstanbul, Işık Akademi, 2011,
Yardımcı Kaynaklar
1- Cüneyt Eren, Kur ân Tefsirinde Sünneti Devre Dışı Bırakan Hareketler, Ekev Yayınları, Erzurum, 2000. 101 Sayfa; İthal; 14x20 Cm; Isbn: 9758151185; Dili: Türkçe

2- Cüneyt Eren, İbnu'l-Bârizi'nin Kur'ân'ın Nâsih Ve Mensûhu,(Kur'ân-I Kerim'de Nesh Kavramı Hakkında Semantik Bir Değerlendirme), İlave, Analiz Ve Dipnotlarla Tercüme, Erzurum, 2001, 146 S., Isbn: 975-93597-1-5, Dili: Türkçe

3- Cüneyt Eren, Kur ân Tefsirinde Sünneti Devre Dışı Bırakan Hareketler, Ekev Yayınları, Erzurum, 2000. 101 Sayfa; İthal; 14x20 Cm; Isbn: 9758151185; Dili: Türkçe

4- Cüneyt Eren, Kur ân İlimleri Ve Tefsir İstilahları, Yrd. Doç. Dr. Muammer Erbaş İle Birlikte, 311 Sayfa, Katre Yayınları, Isbn: 978-605-0037-00-5, İstanbul, 2008.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYS YARIYIL SONU SINAVI
3 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + YYS* 0.60
4 BUT BÜTÜNLEME
5 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + BUT* 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

cuneyt.eren@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

CUMA 14.00 16.00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 2 28
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 5 70
Vize Sınavına Hazırlık 1 20 20
Final Sınavına Hazırlık 1 30 30
Ödev Hazırlama 1 30 30
Sunum Hazırlama 2 30 60
Vize Sınavı 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 240

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.12
ÖK.23
ÖK.32
ÖK.43
ÖK.52