DERS ADI

: İCAZ-I KUR'AN I

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİS 6401 İCAZ-I KUR'AN I SEÇMELİ 3 0 0 10

Dersi Veren Birim

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR HÜSEYİN YAŞAR

Dersi Alan Birimler

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Amacı

Kur an ın i cazı hakkında bilgi verme.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Öğrenci dersin sonucunda Kur ân i câzı ve çeşitleri hakkında bilgi edinmiş olur.
2   Kur an ın i cazını tanımlar,
3   İ caz meydana getiren unsurları değerlendirir,
4   Bu konuda yazılan eserler arasındaki farklılıkları ayırt eder,
5   Kur an ın üslübu ve i cazını yorumlar,

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Kur ân ın mucize oluşunun delilleri
2 Kur ân i'câzının çeşitleri
3 Kur ân ın lugavî i câzı, Kur ân ın beyânî i câzı, Kur ân ın lafzî yönden i câzı, Kur ân ın nazmî i câzı, Kur ân ın hıtâbî i câzı, Kur ân ın mevdû î i câzı, Kur ân ın fonetik i câzı, onamatope, Kur ân ın okunuşundaki i câz
4 Kur ân ın ilmî i câzı, kâinatla ilişkin olan ilmî i'câz, insanla ilişkin ilmî i'câz
5 Kur ân ın teşriî i câzı, kur'anın düsturlarının her zamana uygunluğu, muhatabın konumuna göre hüküm va z et¬mesi, Kur ân ın en güzel ahlak kaynağı olması
6 Diğer i'câz çeşitleri
7 Kur'ân'ın şifa olması
8 Kur ân ın ezberlenmesinin kolaylığı
9 Dinî ilimlere kaynaklık etmesi
10 En mükemmel hidayet rehberi olması
11 Kur ân metninin kendine has eşsiz doğası
12 Kur ân dan i câz örnek çalışmaları
13 Kur ân dan i câz örnek çalışmaları
14 Genel Değerlendirme

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:
1- M.Sadik Rafiî, İ cazu l-Kur an, Kahire 1389.
2- Fadıl Hasan Abbas, İ câzu l-Kur ân, Jordan, 1987.

Yardımcı kaynaklar:
1- Eren Cüneyt, Kurân-ı Kerîm in Eşsiz İcazı, 78 Pp., İstanbul, Işık Akademi, 2011
2- Eren Cüneyt, Kur ân Etrafında İlmî Yorumlar, 334 Pp., İstanbul, Işık Akademi, 2011,
3- Eren Cüneyt, el-Icaz el-Fenni fi l-Kuran el-Kerim, Dili: Arapça, 54 S. Erzurum, 2003, (Doç. Dr. Halil İbrahim Tanç ve Urfa Milletvekili Doç. Dr. Halil Özcan İle Birlikte)
4- Seyyid Kutup, et-Tasviru l-Fennî fi l-Kur an, (trcm.Süleyman Ateş) Ank.1969.
5- Suyuti, Mu terakü l-Akran fi İ cazi l-Kur an, Mısır 1973.
6- İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Usulü, Ankara 1983.
7- İsmail Karaçam, Sonsuz Mucize Kur an, İstanbul 1987.
8- Suat Yıldırım, Kur an İlimlerine Giriş, İstanbul 1988
9- Eren Cüneyt, Kur ân-ı Kerîm in İ câz Çeşitleri, Diyanet İlmi Dergi, 129-144 Pp., 2010,.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYS YARIYIL SONU SINAVI
3 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + YYS* 0.60
4 BUT BÜTÜNLEME
5 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + BUT* 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

cuneyt.eren@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Cuma 14:00 16:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 2 28
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 5 70
Vize Sınavına Hazırlık 1 20 20
Final Sınavına Hazırlık 1 30 30
Ödev Hazırlama 1 30 30
Sunum Hazırlama 2 30 60
Vize Sınavı 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 240

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.12
ÖK.23
ÖK.32
ÖK.42
ÖK.52