DERS ADI

: MESNEVİ'YE GİRİŞ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİS 6399 MESNEVİ'YE GİRİŞ SEÇMELİ 3 0 0 10

Dersi Veren Birim

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

DOÇENT SÜLEYMAN GÖKBULUT

Dersi Alan Birimler

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Amacı

Mevlânâ ve Mesnevî adlı eserini tanımak, Mesnevî'yi şerhlerden istifade ile yorumlayabilmek.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Tasavvufun önemli isimlerinden olan Mevlânâ yı tanır.
2   Tasavvufta ilâhî aşk düşüncesini kavrar.
3   Mevlânâ düşüncesine yöneltilen eleştirileri bilir.
4   Mesnevî adlı eseri ve şerhlerini öğrenir.
5   Mevlânâ ile İbnü l-Arabî düşüncesi arasındaki ilişkiyi ve farklılıkları kavrar.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Mevlânâ kimdir
2 Mevlânâ nın düşünce dünyası
3 Bahaeddin Veled, Şems-i Tebrizî ve B. Muhakkık Tirmizî
4 Mesnevî'nin yazım süreci
5 Mesnevî'ye yazılan şerhler
6 Mesnevî'ye yazılan şerhler
7 ARA SINAV HAFTASI
8 Mesnevî'nin Dîbâceleri
9 Mesnevî'nin Dîbâceleri
10 Mesnevî'nin İlk On Sekiz Beyti
11 Mesnevî nin İlk On Sekiz Beyti
12 Mesnevî nin İlk On Sekiz Beyti
13 Mesnevî nin İlk On Sekiz Beyti
14 Genel Tekrar

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1- Mevlânâ, Mesnevî, Meb Yay.
2- Avni Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, Kitabevi.
3- Sarı Abdullah Efendi, Mesnevî Şerhi.
4- İsmail Ankaravî, Mesnevî Şerhi.
5- İsmail Hakkı Bursevî, Rûhü l-Mesnevî.
6- B. Lewis, Rumi, Geçmiş ve Gelecek, Doğu ve Batı, Kabalcı Yay.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Araştırma, anlatma, analiz ve tartışma.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC* 0.20 + YYS* 0.50
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC* 0.20 + BUT* 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Öğrencilerin başarısı ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ile dersteki performansına göre değerlendirilir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

suleyman.gokbulut@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Cuma 14:00 16:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 6 78
Vize Sınavına Hazırlık 1 15 15
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Kitap Okuma 3 10 30
Ödev Hazırlama 3 10 30
Sunum Hazırlama 2 15 30
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 244

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.12
ÖK.23
ÖK.32
ÖK.43
ÖK.52