DERS ADI

: İSLAM HUKUK FELSEFESİ I

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİS 6389 İSLAM HUKUK FELSEFESİ I SEÇMELİ 3 0 0 10

Dersi Veren Birim

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR HÜSEYİN YAŞAR

Dersi Alan Birimler

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Amacı

İslam Hukuk Felsefesi ile ilgili metinleri analitik ve kritik bir bakış açısıyla
inceleyerek yeni yorum ve değerlendirmelere imkân sağlamak.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   İslam Hukuk Felsefesi ile ilgili kaynaklar ve bunların yeni yorumları hakkında
2   İslam Hukuk Felsefesinin temel kavram ve terminolojilerini öğrenir.
3   Türkçe ve İngilizce İslam Hukuk Felsefesindeki tartışmalar hakkında bilgi sahibi
4   Konuyla ilgili metinleri anlama, yorumlama ve yeni yorum üretme yeteneği kazanır.
5   Kendi alanında bilimsel araştırma yapma konusunda yeterli bilgi donanımına sahip olur.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Giriş
2 İşlenecek Konuların Genel Değerlendirilmesi Kaynakların tanıtılması
3 İslam Hukuk Felsefesinin (Fıkıh Usulü) Doğuşu
4 Kaynak Olarak Kuran ve Ahkam Ayetleri
5 Sünnet ve Haber-i Vahid
6 İctihad ve Taklid
7 İcmanın Usuldeki Yeri
8 İstihsan
9 Maslahat
10 Örf
11 Sedd-i Zerayi ve Delillerin Çatışması
12 İstishab
13 Önceki Şeriatler
14 Dönem Sonu Genel Değerlendirmesi

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

-M. Tahir b. Aşur, İslam Hukuk Felsefesi, çev. Akyüz-Erdoğan, İstanbul: İklim
yayınları, 1988.
Wael b. Hallaq, A History of Islamic Legal Theories, Cambridge: Cambridge University
Press, 1997.
- Abdulkadir Şener, Makaleler, Tebliğler ve Diğer Yazılar, İzmir: İl-Vak Yayınları,
2001
- M. Hashim Kamali, Principles of Islamic Jurisprudence, Islamic Texts Society; 3
edition, 2005.
-Muhammaed Halid Mesud, İslam Hukuk Teorisi, çev. Muharrem Kılıç, İstanbul: İz
Yayıncılık, 1997
-(R) ile referans gösterilen kaynaklar öğrencilere soft copy olarak verilecektir.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Öğrenci merkezli bir müzakere havasında ders oturumları işlenecektir. En iyi öğrenme
öğretmektir prensibinden hareketle öğrenciler derslerde aktif bir şekilde öğrenme
sürecine katılacak; dersin öğretim üyesi tarafından ilgili metinlere atfen öğrencinin
yorum yapmasına imkan verilecektir. Ağırlıklı olarak konu ile ilgili yazılmış İngilizce
makale ve kitaplardan hareketle konu işlenecektir. Her bir öğrenci ilgili metni ders
oturumundan önce okuyup gelecek ve anlamlı bir şekilde sınıftaki tartışmaya
katılacaktır.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + YYS* 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Değerlendirme oranları yaklaşık oranlardır. Derse katılım veya sunum Ara sınav ve Final
kadar önemlidir. Bunlardan herhangi birinden başarısız olmak dersten yeterli notu
almayı engeller.

Değerlendirme Kriteri

Öğrencilerin başarısı ara sınav, ödev, sunum, devam ve yarıyıl sonu sınavı ile dersteki performansına göre değerlendirilir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Ders tartışma ağırlıklı olarak işlenecektir: Her öğrencinin tartışmaya iştirak
edebilmesi için belirlenen metni okuyarak derse hazırlıklı gelmesi beklenir. Her
öğrenci en az bir defa derste sunum yapmak zorundadır. Derse katılım mecburidir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

ismail.acar@deu.edu.tr
Dahili tel:20128

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Cuma: 10:00-11:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 15 3 45
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 15 5 75
Vize Sınavına Hazırlık 1 20 20
Final Sınavına Hazırlık 1 30 30
Ödev Hazırlama 1 30 30
Sunum Hazırlama 1 20 20
Vize Sınavı 1 10 10
Final Sınavı 1 20 20
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 250

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.13
ÖK.23
ÖK.33
ÖK.43
ÖK.53