DERS ADI

: TEFSİR METİNLERİ I

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİS 6385 TEFSİR METİNLERİ I SEÇMELİ 3 0 0 10

Dersi Veren Birim

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR HÜSEYİN YAŞAR

Dersi Alan Birimler

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Amacı

Kur'an'ın günümüzde doğru anlaşılıp yorumlanması gayesiyle mevcut klasik
tefsirlerden haberdar olup bunlardan istifade etmek

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Klasik rivayet tefsirlerinin metin ve muhtevasına aşina olur.
2   Klasik dirayet tefsirlerinin metin ve muhtevasına aşina olur.
3   Klasik işari tefsirlerin metin ve muhtevasına aşina olur.
4   Klasik mezhebi tefsirlerin metin ve muhtevasına aşina olur.
5   Klasik tefsirlerin genel metin ve muhtevasına aşina olur.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Taberi, Camiu l-Beyan dan örnek metinler
2 Taberi, Camiu l-Beyan dan örnek metinler
3 İbn Kesir, Tefsirinden örnek metinler
4 İbn Kesir, Tefsirinden örnek metinler
5 Maturidi, Tefsirinden örnek metinler
6 Maturidi, Tefsirinden örnek metinler
7 F. Razi, Tefsirinden örnek metinler
8 F. Razi, Tefsirinden örnek metinler
9 Zemahşeri, Tefsirinden örnek metinler
10 Sülemi, Tefsirinden örnek metinler
11 Kuşeyri, Tefsirinden örnek metinler
12 Tusi, Tefsirinden örnek metinler
13 Tabressi, Tefsirinden örnek metinler
14 Genel Değerlendirme

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

- Taberi, Camiu l-Beyan
- İbn Kesir, Tefsiru l-Kur ani l-Azim
- Maturidi, Te vilat-ı Maturidi
- Fahreddin Razi, Mefatihu l-Gayb
- Sülemi, Hakaiku t-Tefsir
- Kuşeyri, Letaifu l-İşarat
- Zemahşeri, el-Keşşaf
- Tusi, Tefsir
- Tabatabai, el-Mizan

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYS YARIYIL SONU SINAVI
3 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + YYS* 0.60
4 BUT BÜTÜNLEME
5 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + BUT* 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

muammer.erbas@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Cuma 16:00 18:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 2 28
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 5 70
Vize Sınavına Hazırlık 1 20 20
Final Sınavına Hazırlık 1 30 30
Ödev Hazırlama 1 30 30
Sunum Hazırlama 2 30 60
Vize Sınavı 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 240

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.12
ÖK.23
ÖK.32
ÖK.43
ÖK.52