DERS ADI

: TEFSİR TARİHİ I

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİS 6383 TEFSİR TARİHİ I SEÇMELİ 3 0 0 10

Dersi Veren Birim

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR HÜSEYİN YAŞAR

Dersi Alan Birimler

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Amacı

Tefsir tarihinin modern dönemdeki Kur'an yorumcularını, yorum yöntemlerini, ilkelerini ve günümüz yorum türlerini öğrenciye kavratmak; modern sorunların çözümünde Kur'an'dan alınması gereken yorum desteğinin prensiplerinin anlaşılmasını sağlamak; yorumda yapılan aşırılıkların farkına varmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Modern zamanlarda Kur'ân'ı anlama ve değerlendirmedeki temel ilkeleri kavratma.
2   Modern dönemde Kur'ân'ı anlama ve yorumlamada karşılaşılan sorunları ve bunlara yönelik çözüm önerilerini analiz yapabilme becerisi kazanma.
3   Modern zamanlarda yazılan tefsirlerin arasındaki yöntem ve içerik farklılıklarını ayırt etme bilinci kazandırama,
4   Klasik tefsirlerin içerik ve yöntemlerini, çağdaş tefsir ve yorumlarıyla karşılaştırma becerisini kazandırmaktır.
5   Modern yorumlardaki aşırılıkların öğrencide farkındalığını oluşturmak.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Modern Tefsir kavramının anlamı,
2 Modern Tefsirin ortaya çıkışını hazırlayan sebepler,
3 İçtimai tefsir ekolünün anlamı,
4 Ekolün kurucuları, yöntem ve amaçları
5 Ekolün kültürel kaynakları,
6 Ekolün toplumu ıslah projesi,
7 İçtimai tefsir ekolünün olumlu ve olumsuz yönleri,
8 Modernist tefsir ekolünün ortaya çıkışını hazırlayan sebepler,
9 Modernist kavramının anlamı ve temsilcileri,
10 Ekolün yöntem ve amaçları,
11 Klasik modernist tefsir,
12 Çağdaş modernist tefsirin fikrî alt yapısı,
13 Ekolün olumlu ve olumsuz yönleri,
14 Genel Değerlendirme

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1-Cerahoğlu, İsmail, Tefsir Tarihi, I-II, Ank., 1988,
2-ez-Zehebî, Muhammed Hüseyin et-Tefsir ve'l-Müfessirin, I-II, Kahire, 1976,
3-Abdulkâdir Muhammed Salih, et-Tefsîr ve'l-Müfessirin fî Asri'l-Hadis, Beyrut, 2003,
4-Ma'rife, Muhammed Hâdî, et-Tefsir ve'l-Müfessirin, fî Sevbihi'l Gaşîb, I-II, Meşhed, 1997;
5-Ateş, Süleyman, Yüce Kur'an'ın Çağdaş Tefsiri, Giriş 1. Cild, İst., 1988,
6-Atalay, Orhan, 20. Yüzyılda Tefsir Akımı, İst., 2004,
7-Çiçek, Halil, 20. Asırda Kur'ân İlimleri Çalışmaları, İst, 1996,
8-ez-Zerkânî, Muhammed Abdulazim, Menâhilu l-irfan, Beyrut 1988;
9- ed- Davudi, şemseddin Muhammed b. Ahmed, Tabakatü'lMüfessirin,I-II, Kahire, 1972.
10-Albayrak, Hâlis, Kur'an'ın Bütünlüğü Üzerine, İst. 1992,
11-Yaşar, Hüseyin, Kur'an'da Anlamı Kapalı Ayetler, İst.,1997,
12-Öztürk, Mustafa, Tefsir Tarihi Araştırmaları, Ank., 2005,
13-Demirci, Muhsin, Tefsir Tarihi, İst., 2010,

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC* 0.20 + YYS* 0.50
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC* 0.20 + BUT* 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

huseyin.yasar@deu.edu.tr /dr_hyasar@hotmail.com

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Cuma 15:00 17:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 2 28
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 5 70
Vize Sınavına Hazırlık 1 20 20
Final Sınavına Hazırlık 1 30 30
Ödev Hazırlama 1 30 30
Sunum Hazırlama 2 30 60
Vize Sınavı 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 240

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.12
ÖK.23
ÖK.32
ÖK.43
ÖK.52