DERS ADI

: KELAM METİNLERİ I

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİS 6373 KELAM METİNLERİ I SEÇMELİ 3 0 0 10

Dersi Veren Birim

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR HÜSEYİN YAŞAR

Dersi Alan Birimler

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Amacı

İslam İnanç sistemini anlama ve değerlendirebilme hakkında öğrencinin teorik ve pratik bilgi sahibi olmasını sağlamak

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Arapça Klasik Kelam metinlerini temel eserlerden anlayıp-yorumlayabilme yeteneği kazanır.
2   Kaynaklarda bulunan bilgi ve verileri eleştirel okuma ve değerlendirmeye tabi tutabilir.
3   Okuduğu metinlerde geçen alana ait temel sorunları farklı yönlerden analiz edebilir
4   Okuduğu metinlerde geçen alana ait temel sorunlarla ilgili sentezler yapabilir
5   Klasik kaynaklardan hareketle günümüz dünyasının inanç problemlerinin kökenleri hakkında bilgi sahibi olur

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Giriş
2 Kâdî Abdulcebbârın Şerhu Usûlil-Hamse, Nazar kısmı okuma, tercüme ve değerlendirme
3 Kâdî Abdulcebbârın Şerhu Usûlil-Hamse, Taklid kısmı okuma, tercüme ve değerlendirme
4 Kâdî Abdulcebbârın Şerhu Usûlil-Hamse, Tevhîd ve Sıfatlar kısmı okuma, tercüme ve değerlendirme
5 Cüveynînin, Kitâbül-İrşâd, adlı eserinden Nazarın Hükümleri kısmı okuma, tercüme ve değerlendirme
6 Cüveynî , İrşâd, Bilginin Hakikati kısmı okuma, tercüme ve değerlendirme
7 Cüveynî , İrşâd, Allah a Vâcip Olan Sıfatlar kısmı okuma, tercüme ve değerlendirme
8 Cüveynî , İrşâd, Sıfatları Bilmenin İspatı kısmı okuma, tercüme ve değerlendirme
9 Cüveynî , İrşâd, Ruyetullah kısmı okuma, tercüme ve değerlendirme
10 Matüridî, Kitâbüt-Tevhîd, Nakil ile Aklın Dini Durumu kısmı okuma, tercüme ve değerlendirme
11 Matüridî, Kitâbüt-Tevhîd, Bilgi Edinme Yolları kısmı okuma, tercüme ve değerlendirme
12 Matüridî, Kitâbüt-Tevhîd, Âlemin Yaratılmışlığı ve Allah ın Varlığı kısmı okuma, tercüme ve değerlendirme
13 Matüridî, Kitâbüt-Tevhîd, Allah ın Sıfatları-Ruyetullah kısmı okuma, tercüme ve değerlendirme
14 Genel Değerlendirme

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. - Kâdî Abdulcebbar, Şerhu l Usûli l-Hamse (ta lîk.Kıvâmuddîn Mânkdîm/ tah. Abdulkerim Osman) Kahire 1965.
2-Hayyât, Kitâbü l-İntisâr, Beyrut 1957.
3- Mâtürîdî, Kitabü t-Tevhîd, (tah. Bekir Topaloğlu-Muhammed Aruçi), Ankara 2003.
4- Cüveynî, Kitâbü l-İrşâd, (tah. Esad Temim), Beyrut 1985.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Okuma, Tercüme, tahlil, araştırma soru- cevap, sunum, tenkid

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + YYC* 0.20 + YYS * 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + YYC * 0.20 + BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

mehmet.ilhan@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Pazartesi 16:00 17:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Ödev Hazırlama 1 40 40
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 4 56
Vize Sınavı 1 30 30
Final Sınavı 1 40 40
Final Ödevi 1 30 30
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 238

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.12
ÖK.23
ÖK.32
ÖK.43
ÖK.52