DERS ADI

: KELAM TARİHİ I

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİS 6371 KELAM TARİHİ I SEÇMELİ 3 0 0 10

Dersi Veren Birim

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR HÜSEYİN YAŞAR

Dersi Alan Birimler

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Amacı

Ehl-i Sünnet Kelâmının ortaya çıkış ve gelişim sürecini bütün tarihsel şartlarını dikkate alarak öğrenmek ve buna bağlı olarak sistematik Kelâm konularının doğru bir şekilde anlaşılmasına zemin hazırlamak.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Ehl-i Sünnet Kelamının ortaya çıkışını hazırlayan faktörler ve bunların tarihi seyri hakkında bilgi sahibi olur.
2   Eş'arî Kelamının ortaya çıkışı, bu dönem kelamcıları hakkında bilgi sahibi olur.
3   Eş arilik içerisinde felsefî kelamın oluşumu ve tarihi gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
4   Metafizik düşüncenin dolaşımı ve tarihsel serüveni hakkında değerlendirme yapma imkânı kazanır.
5   Eş'ari kelamında ortaya konan görüşlerin günümüz açısından taşıdığı etki ve değer hakkında bilgi sahibi olur.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Ehl-i Sünnet Kelamının ortaya çıkışı: Muhasibî ve Kalanîsî
2 Ehl-i Sünnet Kelamının ortaya çıkışı: İbn Küllab
3 Eş'ariliğin Ortaya Çıkışı ve İmam Eş'arî
4 Eş'ariliğin Sistemleşme Dönemi: Bâkıllani, İbn Furek, İsferayinî
5 Eş'ariliğin Sitemleşme Dönemi: Cüveynî
6 Eş'arîlikte Kırılma: Gazalî
7 Gazalî'nin getirdiği yenilikler: Tasavvuf-Kelam-Felsefe bakışları
8 ARA SINAV
9 Müteahhirîn Eş'arî Ekolü: Razî ve Âmidî
10 Müteahhirîn Eş'arî Ekolü: İcî, Cürcânî
11 Müteahhirîn Eş'arî Ekolü: Teftazânî
12 Müteahhirîn Eş'arî Ekolü: Lekânîler
13 Müteahhirîn Eş'arî Ekolü: Senüsî
14 Eş'arîliğin Bugünü

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:
1. Nadim Macit, Sünni Ekolün İlk Öncüleri ve Görüşleri
2. M.M.Şerif, İslâm Düşüncesi Tarihi I-IV
3. Lütfi Doğan, Ehl-i Sünnet Kelamında Eş arî Mektebi
4. Abdurrahman Bedevî, Mezahibu l-İslâmiyyin
Yardımcı kaynaklar:
1. İlgili Diyanet İslâm Ansiklopedisi Maddeleri

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Kaynak eserlerden, tarihsel süreçleri belli bir kronolojik çerçeveye bağlı kalarak okunması, hem kaynaklar hem de konular bazında karşılaştırılmalar yapılması ve elde edilen bilgilerin müzakere ortamında analiz edilmesi.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + YYS* 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Öğrenciler Sünnî Kelâm İlminin ortaya çıkışını hazırlayan süreçleri öğrenmek suretiyle İslâm Düşüncesinin oluşum aşamalarına ilişkin değerlendirme yapma imkânı kazanır.

Değerlendirme Kriteri

Öğrencilerin başarısı ara sınav, ödev ve yarıyıl sonu sınavı ile dersteki performansına göre değerlendirilir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

murat.memis@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Cuma 10:00 12:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 7 98
Vize Sınavına Hazırlık 1 25 25
Final Sınavına Hazırlık 1 35 35
Ödev Hazırlama 1 35 35
0
Final Sınavı 1 3 3
Vize Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 241

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.122
ÖK.232
ÖK.323
ÖK.433
ÖK.532