DERS ADI

: HADİS TARİHİ I

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİS 6369 HADİS TARİHİ I SEÇMELİ 3 0 0 10

Dersi Veren Birim

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR HÜSEYİN YAŞAR

Dersi Alan Birimler

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Amacı

Hz. Peygamber den tasnif dönemine kadar geçen süreci hadis tarihi açısından değerlendirmek, öğrencilere hadis usulünün temel kaynaklarını tanıtmak, güvenilirlik ve sahihlik noktasında hadis terminolojisini öğretmektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Hadisin dindeki konumu ve Kur'ân karşısındaki yerini öğrenip, aradaki ilişkiyi sağlıklı bir şekilde karşılaştırabilme.
2   Hadis ilminin teşekkül sürecini kavrayıp, karşılaştığı hadisleri bu tarihî süreç içindeki yorum ve yaklaşım farklılıklarını dikkate alarak değerlendirebilme.
3   Hadislerin nakli esnasında yaşanan problemlerin hadisin güvenilirliğine etkisini kavrayabilme.
4   Karşılaştığı hadislerin güvenilirlik açısından değerini takdir edebilme.
5   Uydurma hadisleri, güvenilir olanlarından ayırt edebilme yeteneği kazanabilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Hadisin menşei, önemi ve tekâmülü.
2 Hadisin ilk kaynağı sahâbe.
3 Hadis ilminin teşekkülü ve bunu hazırlayan sebepler.
4 Hadis diye uydurulmuş sözler.
5 Cerh ve ta dîl hareketinin doğuşu.
6 Hadislerin değeri üzerindeki münakaşalar ve hadisin tedvîn ve tasnîfi.
7 Tasnîfin altın çağı: Kütüb-i Sitte devri.
8 Hadislerin güvenilirlik durumuna göre sınıflandırılması.
9 Hadislerin sahihlik durumuna göre taksimi.
10 Hadislerin senedinin kopuk olup olmayışına göre çeşitleri.
11 Musned, muttasıl, muselsel, mu`an`an, mu en en hadisler.
12 Mursel, munkatı`, mu`dal, mudelles hadisler.
13 Birbirini takviye etmesi yönünden hadisler.
14 Genel Değerlendirme

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. S. Başaran, M. Ali Sönmez, Hadis Usûlü ve Tarihi,Emin Yayınevi, Bursa 2010.
2. Talat Koçyiğit, Hadis Istılâhları, Ankara 1985.
3. Ahmed Naîm, Tecrîd-i Sarîh Tercemesi Mukaddimesi, Ankara 1963.
4. Subhi Sâlih, Hadis İlimleri ve Hadis Istılâhları, Ankara 1988.
5. İ. Lütfi Çakan, Hadis Usûlü, İstanbul 2010.
6. A. Osman Koçkuzu, Hadis İlimleri ve Hadis Tarihi, İstanbul 1983.
7. Ahmet Yücel, Hadis Tarihi, İstanbul 2011
8. Ahmet Yücel, Hadis Usulü, İstanbul 2011
9. Yavuz Ünal, Hadisin Doğuş ve Gelişim Tarihine Yeniden Bakış, Samsun 2001.
10. Bünyamin Erul, Sahâbenin Sünnet Anlayışı, Ankara 1999.
11. Zübeyr Sıddıkî, Hadis Edebiyatı Tarihi, İstanbul 1966.
12. M. Yaşar Kandemir, Mevzû Hadisler, Ankara 1991.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders anlatımı

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYS YARIYIL SONU SINAVI
3 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + YYS* 0.60
4 BUT BÜTÜNLEME
5 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + BUT* 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Öğrencilerin başarısı ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı ile dersteki performanslarına göre değerlendirilir

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 5 65
Vize Sınavına Hazırlık 1 30 30
Final Sınavına Hazırlık 1 40 40
Ödev Hazırlama 5 15 75
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 253

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.13
ÖK.23
ÖK.32
ÖK.42
ÖK.52