DERS ADI

: İCAZ-I KUR'AN II

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİS 6204 İCAZ-I KUR'AN II SEÇMELİ 3 0 0 10

Dersi Veren Birim

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR HÜSEYİN YAŞAR

Dersi Alan Birimler

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Amacı

Kur'an'ın i'cazı hakkında bilgi verme.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Öğrenci dersin sonucunda Kur'ân i'câzı ve çeşitleri hakkında bilgi edinmiş olur
2   Kur'an'ın i'cazını tanımlar
3   İcaz meydana getiren unsurları değerlendirir,
4   Bu konuda yazılan eserler arasındaki farklılıkları ayırt eder
5   Kuranın üslübu ve icazını yorumlar,
6   Kur'an i-cazının içinde yer alan unsurları bir araya getirip genellemelere ulaşır

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Kurânın gaybî icâzı,
2 Mâzîye âit gaybi icâz,
3 İstikbâle âit gaybî icâz
4 Kur'ân'ın korunacağına dair i'câz yönü,
5 Mekke dönemindeki küfür ehlinin istikbaldeki durumları ile ilgili i'câz yönü,
6 Kur'ân'ın benzerinin getirilemeyeceğine dair i'câz yönü (tehaddî)
7 İlâhî ve kevnî hakikatlere ait gaybî i'câz
8 Klasik i'câz kitaplarından örnekler
9 Klasik i'câz kitaplarından örnekler
10 Çağdaş i'câz kitaplarından örnekler
11 Çağdaş i'câz kitaplarından örnekler
12 Kur'ân'dan i'câz örnek çalışmaları
13 Kur'ân'dan i'câz örnek çalışmaları
14 Genel Değerlendirme

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:
1- M.Sadik Rafiî, İ'cazu'l-Kur'an, Kahire 1389.
2- Fadıl Hasan Abbas, İ'câzu'l-Kur'ân, Jordan, 1987.

Yardımcı kaynaklar:
1- Eren Cüneyt, Kurân-ı Kerîm'in Eşsiz İcazı, 78 Pp., İstanbul, Işık Akademi, 2011
2- Eren Cüneyt, Kur'ân Etrafında İlmî Yorumlar, 334 Pp., İstanbul, Işık Akademi, 2011,
3- Eren Cüneyt, el-Icaz el-Fenni fi'l-Kuran el-Kerim, Dili: Arapça, 54 S. Erzurum, 2003, (Doç. Dr. Halil İbrahim Tanç ve Urfa Milletvekili Doç. Dr. Halil Özcan İle Birlikte)
4- Seyyid Kutup, et-Tasviru'l-Fennî fi'l-Kur'an, (trcm.Süleyman Ateş) Ank.1969.
5- Suyuti, Mu'terakü'l-Akran fi İ'cazi'l-Kur'an, Mısır 1973.
6- İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Usulü, Ankara 1983.
7- İsmail Karaçam, Sonsuz Mucize Kur'an, İstanbul 1987.
8- Suat Yıldırım, Kur'an İlimlerine Giriş, İstanbul 1988
9- Eren Cüneyt, Kur'ân-ı Kerîm'in İ'câz Çeşitleri, Diyanet İlmi Dergi, 129-144 Pp., 2010

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Metin okuma ve açıklama.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.20 + YYC * 0.30 + YSS* 0.50
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.20 + YYC * 0.30 + BUT* 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Öğrencilerin başarısı ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı performansına göre değerlendirilir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

cuneyt.eren@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Cuma 14:00 16:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Ödev Hazırlama 1 10 10
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 10 130
Final Sınavına Hazırlık 1 15 15
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Kitap Okuma 13 3 39
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 245

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.14
ÖK.23
ÖK.33
ÖK.42
ÖK.55
ÖK.63