DERS ADI

: OSMANLILAR DÖNEMİNDE TASAVVUF

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİS 6196 OSMANLILAR DÖNEMİNDE TASAVVUF SEÇMELİ 3 0 0 10

Dersi Veren Birim

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR HİMMET KONUR

Dersi Alan Birimler

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Amacı

Osmanlılar dönemindeki belli başlı tasavvufî kurum ve temsilcileri tanıtmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Osmanlıların kuruluşunda tasavvufun etkisini bilir.
2   Osmanlı Dönemindeki tasavvufî olay ve gelişmeleri kavrar.
3   Bu dönemlerdeki belli başlı tasavvuf kurumlarını, temsilcilerini ve merkezlerini tanır.
4   Devlet ile sufiler arasındaki bazı problemleri öğrenir.
5   Tasavvuf erbabı ile diğer ulemâ arasındaki ilişkileri kavrar.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Osmanlı Devletinin Kuruluşunda Tasavvufun Rolü ve Sufiler
2 İlk Osmanlı Medresesi ve Tasavvuf
3 Ekberîlik ve Mevlânâ Düşüncesi
4 Yunus Emre ve Tasavvuf Anlayışı
5 Şeyh Bedreddin Olayı ve Tarikatlara Kuşku Duyulması
6 Akşemseddin, Hacı Bayram Veli ve Bayramilik
7 ARA SINAV HAFTASI
8 XVI. Asır Osmanlı Toplumunda Tasavvuf
9 XVII. Asır Osmanlı Toplumunda Tasavvuf
10 XVIII. Asır Osmanlı Toplumunda Tasavvuf
11 XIX. Asır Osmanlı Toplumunda Tasavvuf
12 İdam Edilen Şeyhler
13 Kadı-zadeliler-Sivasiler Tartışması
14 Genel Tekrar

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. Ocak, Osmanlı Toplumunda Zındıklar ve Mülhidler, İst. 1998..
2. Mustafa Kara, Bursa'da Tarikatlar ve Tekkeler, Bursa 1990.
3. Mehmed Bayraktar, Kayserili Davud, Ankara 1998.
4. Mustafa Aşkar, Molla Fenari ve Vahdet-i Vücud, Ankara 1993.
5. Michel Balvet, Şeyh Bedreddin, İst. 2000.
6. Mehmed Ali Ayni, Hacı Bayram Veli, İst. 1986.
7. Ethem Cebecioğlu, Hacı Bayram Veli, Ankara 1994.
8. Ali İhsan Yurt, Akşemseddin, İst. 1994.
9. Reşat Öngören, Osmanlılarda Tasavvuf (16. yüzyıl), İst. 2000.
10. Necdet Yılmaz, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (17. Yüzyıl), İst. 2001.
11. Ramazan Muslu, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (18. yüzyıl), İnsan Yay.
12. Hür Mahmut Yücer, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (19. yüzyıl), İnsan Yay.
13. Katip Çelebi, Mizanü'l-Hak fi İhtiyari'l-Ehak, İst. 1990.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Araştırma, anlatma, analiz ve tartışma.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC* 0.20 + YYS* 0.50
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC* 0.20 + BUT* 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Öğrencilerin başarısı ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ile dersteki performansına göre değerlendirilir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

himmet.konur@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Cuma 14:00 16:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 6 78
Vize Sınavına Hazırlık 1 15 15
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Kitap Okuma 5 10 50
Ödev Hazırlama 2 20 40
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 244

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.13
ÖK.24
ÖK.34
ÖK.42
ÖK.53