DERS ADI

: FUSUS'A GİRİŞ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİS 6194 FUSUS'A GİRİŞ SEÇMELİ 3 0 0 10

Dersi Veren Birim

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR HİMMET KONUR

Dersi Alan Birimler

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Amacı

İbnü'l-Arabî ve Fusûsu'l-Hikem adlı eserini tanımak, Fusûs'u şerhlerden istifade ile yorumlayabilmek.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Tasavvufun önemli isimlerinden olan İbnü'l-Arabî'yi tanır.
2   Tasavvufta Vahdet-i Vücûd düşüncesini kavrar.
3   Vahdet-i Vücûd düşüncesine yöneltilen eleştirileri bilir.
4   Fusûsu'l-Hikem adlı eseri ve şerhlerini öğrenir.
5   Vahdet-i Vücûd ile Vahdet-i Şühûd düşüncesi arasındaki ilişkiyi ve farklılıkları kavrar.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 İbnü l-Arabî kimdir
2 İbnü l-Arabî nin temel düşünceleri
3 Vahdet-i Vücûd ve Varlık Mertebeleri
4 Fusûsu'l-Hikem'in muhtevası
5 Fusûs'a yazılan şerhler
6 Fusûs'a yazılan şerhler
7 ARA SINAV HAFTASI
8 ARA SINAV HAFTASI
9 Ekberî Ekolün Temsilcileri: Sadreddîn Konevî
10 Ekberî Ekolün Temsilcileri: Davud-ı Kayserî
11 Abdullah Bosnevî ve Fusûs Şerhi
12 Abdullah Bosnevî ve Fusûs Şerhi
13 Avni Konuk ve Fusûs Şerhi
14 Avni Konuk ve Fusûs Şerhi

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1- İbnü'l-Arabî, Fusûsu'l-Hikem.
2- Avni Konuk, Fusûs Şerhi.
3- Abdullah Bosnevî, Fusûs Şerhi.
4- Davud-ı Kayserî, Fusûs Şerhi.
5- Ekrem Demirli, Sadreddîn Konevî de Varlık ve Bilgi, İz Yay.
6- M. Erol Kılıç, Şeyh-i Ekber, Sufi Yay.
7- Afifi, İbnü'l-Arabî nin Tasavvuf Felsefesi, İnsan Yay.
8- Izutsu, Fusûs'da Anahtar Kavramlar, Kaknüs Yay.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Araştırma, anlatma, analiz ve tartışma.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC* 0.20 + YYS* 0.50
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC* 0.20 + BUT* 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Öğrencilerin başarısı ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ile dersteki performansına göre değerlendirilir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

himmet.konur@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Cuma 14:00 16:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Vize Sınavına Hazırlık 1 20 20
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 6 78
Final Sınavına Hazırlık 1 25 25
Ödev Hazırlama 1 25 25
Sunum Hazırlama 1 25 25
Kitap Okuma 1 25 25
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 239

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.13
ÖK.24
ÖK.34
ÖK.42
ÖK.55