DERS ADI

: BATIDA TASAVVUF HAREKETLERİ III

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİS 6349 BATIDA TASAVVUF HAREKETLERİ III SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR HİMMET KONUR

Dersi Alan Birimler

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Amacı

Günümüzde Batı'da tasavvufun etkilerini tanımak.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Tasavvufun günümüzde Batı ya etkisini bilir.
2   Batı'daki tasavvufî grupları tanır.
3   Batı'da tasavvufun geleceği ile ilgili öngörü sahibi olur.
4   Ülkemizdeki ve Batı'daki tasavvufî hareketleri mukayese edebilir.
5   Batı'da tasavvuf alanıyla ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi sahibi olur.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Oryantalizm ve Tasavvuf Araştırmaları
2 Nicholson, Arberry ve Massignon un Tasavvuf Araştırmaları
3 Batı daki İhtidâ Hâdiselerinde Tasavvufun Rolü
4 Gelenekselci Ekol ve Tasavvuf Anlayışı: R. Guenon, F. Schuon, T. Burckhard, Martin Lings
5 Seyyid Hüseyin Nasr ve Tasavvufa Katkıları
6 Annemarie Schimmel ve Tasavvufa Katkıları
7 ARA SINAV HAFTASI
8 ARA SINAV HAFTASI
9 Eva de Vitray Meyerovitch ve Tasavvufa Katkıları
10 William Chittick ve Tasavvuf Araştırmaları
11 Robert Frager ve Tasavvuf Psikolojisi İle İlgili Araştırmaları Muhyiddin Şekûr ve Tasavvuf Psikolojisi ile İlgili Araştırmaları
12 Batı'da Faaliyet Gösteren Bazı Tasavvufî Topluluklar
13 Batı'da Mevlânâ Algısı
14 Batı'da İslâmiyet'in Geleceği ve Tasavvufun Rolü

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1- Süleyman Derin, İngiliz Oryantalizmi ve Tasavvuf, Küre Yay., İstanbul 2006.
2- 20. Yüzyılda Din, Tasavvuf ve Tarîkatlar, (ed. Hasan Onat, Demokrasi Platformu Dergisi)
3- Ali Köse, Neden İslam'ı Seçiyorlar , TDV Yay., İstanbul 1997.
4- Nicholson, Tasavvufun Menşei Problemi, çev. Abdullah Kartal, İz Yay., İstanbul 2004.
5- F. Schuon, İslâm'ın Metafizik Boyutları, çev. Mahmut Kanık, İz Yay., İstanbul 1996.
6- Şule Bilman, A. Schimmel in Tasavvuf Kültüründeki Yeri, İzmir 2009.
7- Eva de Vitray-Meyerovitch, İslam'ın Güleryüzü, İstanbul 1998.
8- Martin Lings, Yirminci Yüzyılda Bir Veli, Sufi Yay., İstanbul 2009.
9- W. Chittick, Tasavvuf Kısa Bir Giriş, İz Yay., İstanbul 2003.
10- S. Hüseyin Nasr, Tasavvufî Makaleler, İnsan Yay., İstanbul 2002.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Araştırma, anlatma, analiz ve tartışma.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC* 0.20 + YYS* 0.50
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC* 0.20 + BUT* 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Öğrencilerin başarısı ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ile dersteki performansına göre değerlendirilir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

himmet.konur@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Cuma 14:00 16:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Vize Sınavına Hazırlık 1 15 15
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Ödev Hazırlama 1 20 20
Sunum Hazırlama 1 20 20
Kitap Okuma 1 15 15
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 5 65
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 196

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.13
ÖK.24
ÖK.34
ÖK.45
ÖK.52