DERS ADI

: TEFSİR TARİHİ (İŞARİ TEFSİR) III

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİS 6345 TEFSİR TARİHİ (İŞARİ TEFSİR) III SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR HÜSEYİN YAŞAR

Dersi Alan Birimler

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Amacı

Tefsir tarihinin önemli bir kısmını teşkil eden zengin sufî yorumun kavranılması ilahiyat alanının önemli bir kazancı olduğunun anlaşılması gerekir. Öğrencinin nakil ve dirayetin dışında sezgiye dayanan, biraz daha bağımsız tefsir türünü öğrenmekle görüş ufku gelişir, genişler. Aktif hayatın içinde daha geniş alanlarda yaşayan sufîlerin yorumlarını tanımakla pratik hayatla ilgiler kurmayı denemiş olur. Tasavvuf ve felsefe yakınlığından yaralanarak Kur'an ayetlerinin farklı boyutlarını kavrar. Kur'an'ın dış anlamına aykırı olmayan lafzî anlamlarının dışındaki yorumları öğrenmiş olur. Modern dönemdeki Kur'an'ın sufî yorumcuları, yorum yöntemleri, ilkeleri ve yorum türleri kavranmış olur.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Erken dönemden başlamış olan sufî yorumu anlatma ve kavratma,
2   Erken zamanlardaki s fî yorumları anlama ve değerlendirmedeki temel ilkeleri kavratma,
3   Tasavvufun başlangıç döneminde Kur'ân'ı anlama ve yorumlamada karşılaşılan sorunları ve bunlara yönelik çözüm önerilerini analiz yapabilme becerisi kazanma,
4   Kur'ân'ın anlaşılmasında ve yorumlanmasında tarih boyunca süregelen gelenekleri modern dönemde yeniden anlaşılması, yorumlanması için belirli ilkeleri kavrayabilme yeteneği kazandırma,
5   Tasavvuf anlayışıyla yazılan tefsirlerle diğer tefsirler arasındaki yöntem ve içerik farklılıklarını ayırt etme bilinci kazandırama,
6   Klasik tefsirlerin içerik ve yöntemlerini, sufî tefsir ve yorumlarıyla karşılaştırma becerisini kazandırmaktır.
7   Modern zamanlarda yazılan sufî tefsirlerle klasik dönemde yazılan tefsirlerin karşılaştırmasını yapabilme yetisini kazanır.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Sufî Tefsir kavramının anlamı ve Tasavvuf,
2 Sufî Tefsirin ortaya çıkışını hazırlayan sebepler ,
3 İlk dönem Sufî tefsir örnekleri,
4 Ekolün kurucuları, yöntem ve amaçları,
5 Ekolün kültürel kaynakları,
6 İşârî tefsirin kabul görme sorunu,
7 İşârî tefsir ekolünün olumlu ve olumsuz yönleri,
8 İşârî Tefsirin sistemleşmesi, ,
9 İşârî Tefsirin gelişmesi ve önemli temsilcileri,
10 İbnü'l-Arabî ve işârî tefsire katkısı,
11 Osmanlı devrinde işârî tefsir,
12 Çağdaş işârî tefsir tefsir,
13 S fî tefsirde yorumlama sorunları
14 Ödevlerin değerlendirilmesi

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1-Cerahoğlu, İsmail, Tefsir Tarihi, I-II, Ankara, 1988,
2-ez-Zehebî, Muhammed Huesyin, et-Tefsir ve'l-Müfessirin, I-IIKahire, 1976;
3-Abdulkâdir Muhammed Salih, et-Tefsîr ve'l-Müfessirin fî Asri'l-Hadis, Beyrut, 2003,
3-Ma'rife, Muhammed Hâdî, et-Tefsir ve'l-Müfessirin, fî Sevbihi'l -Gaşîb, I-II, Meşhed, 1997;
5- Ateş, Süleyman, Yüce Kur'an'ın Çağdaş Tefsiri, Giriş 1. Cild, İstanbul, 1988,
6- Ateş, Süleyman, Sülemî ve Tasavvufî Tefsiri, İstanbul, 1969,
7- Çiçek, Halil, 20. Asırda Kur'ân İlimleri Çalışmaları, İstanbul,1996,
8- ez-Zerkânî, Muhammed Abdulazim Menâhilu l-irfan, Beyrut 1988,
9- Ay, Mahmut, Kur an ın Tasavvufî Yorumu, İbn Acîbe nin el-Bahru l-Medid Adlı Tefsiri, İstanbul, 2011,
10- Ateş, Süleyman, İşârî Tefsir Okulu, Ankara, 1974,
11- Öztürk, Mustafa, Tefsir Tarihi Araştırmaları, Ankara, 2005,
12-Muhsin Demirci, Tefsir Tarihi, İstanbul, 2010.
13-er-R mî, Fahd b. Adurrahman b. Süleyman, İtticâhâtü t-Tefsîr fî l-karni r-Râbi Aşara,I-III, Beyrut, 1997.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Metin okuma ve açıklama.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC* 0.20 + YYS* 0.50
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC* 0.20 + BUT* 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Öğrencilerin başarısı ara sınav, yarıyıl çalışması ve yarıyıl sonu sınavı performansına göre değerlendirilir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

huseyin.yasar@deu.edu.tr /dr_hyasar@hotmail.com

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Cuma 15:00 - 17:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 8 112
Vize Sınavına Hazırlık 1 5 5
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Ödev Hazırlama 1 10 10
Sunum Hazırlama 1 7 7
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 188

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.14
ÖK.23
ÖK.33
ÖK.44
ÖK.52
ÖK.63
ÖK.74