DERS ADI

: KUR'AN-I KERİM VE DİLBİLİM

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİS 6335 KUR'AN-I KERİM VE DİLBİLİM SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR HÜSEYİN YAŞAR

Dersi Alan Birimler

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Amacı


Öğrencinin dilbilimin doğuşu, gelişimi, geçirdiği safhalar ve Kur an ile olan bağlantısı hakkında genel bilgi sahibi olmasını; dilbilimin konusu olan yazılı metinleri anlama yöntemi ile müfessirlerin Kur an metnini anlamalarını karşılaştırıp ikisi arasında paralellikler kurmasını sağlamak. Meşhur müfessirleri ve tefsirlerini tanımanın yanında dünyada yapılan dilbilim çalışmaları alanındaki yeni gelişmeleri tanıyıp yöntemlerinden yararlanıp, Kur an metnini, Kur an kıraatini ve tefsirleri anlamda güncel yöntemlere yönelmesini sağlamak ve günümüz tefsir, dilbilim çalışmaları hakkında bilgi edinmek. Sesbilim (fonoloji) ile kıraat bağlantısı kurmak. Metin anlama yeteneğini geliştirmek. Kur an kelimelerinin temel ve yan anlamlarını, çok anlamlılık, eşanlamlılık, anlam daralması ve anlam genişlemesi gibi konuların farkına varmak, metinlerdeki edebi sanatları daha kolay anlamsını sağlamak.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Metinleri anlama yeteneği gelişir, dil bilim ile tefsir bilimi arasındaki benzerlikleri kavramış olur.
2   Kelime bilgisini, anlam bilgisini geliştirir.
3   Kur an ve tefsir yorumları hakkında elde ettiği bilgileri dilbilim verileriyle karşılaştırmayı öğrenir
4   İlim kurallarından fonolojiyi öğrenir, ses dizim, kelime dizim bilimden hareketle nazmu l-Kur an ı, Kur an ın kelime dizilişini anlar.
5   Kur an ın mu cizeliği hakkında doyurucu bilgi edinmiş olur.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Giriş, dil bilim ve Kur an.
2 Dilbilim tarihi, dil bilimin konusu, metinleşen vahiyle ilgisi.
3 Yeryüzünde konuşulan diller, dil akrabalığı.
4 Dil düşünce ilişkisi, çeviri bilim, Kur an çevirileri.
5 Sesbilim kıraat ilişkisi (fonoloji-kıraat).
6 Sözcük bilim adbilim, Kur an da isim, künye ve lakaplar,
7 Dilde yabancı sözcükler, Kur an da Arapça olmayan kelimeler,
8 Ara Sınav
9 Sözlükbilim (leksikoloji) ve Kur ân sözlükleri, söz varlığı, kelimatü l-Kur an.
10 Anlambilim ve maani l-Kur an, temel anlam, yan anlam.
11 Temel anlam, yan anlam.
12 Vücuh ve nazair, anlam daralması, anlam değişmesi.
13 İ cazü l-Kur an, Kur anın i caz yönleri.
14 Dilbilimde bağlam, Kur an da siyak ve sibak.

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1-Doğan Aksan, Her Yönüyle dil Ana Çizgileriyle Dilbilim, Ankara,2007.
2-Celaleddin Suyuti, El-İtkan fi Ulumi l_Kur an Kur an İlimleri Ansiklopedisi, I-II,İstanbul, 1987.
3-Sadık Kılıç, Ku an Dildeki Sonsuz Mucize, İstanbul, 2003.
4-Kaken Ahanov, Dil Biliminin Esasları, (Aktaran :Murat Ceritoğlu) Ankara, 2008.
5-Hüseyin YAŞAR, Kur an da Anlamı Kapalı Ayetler, İstanbul, 1997.
6- Mehmet Hakkı Suçin, Çeviribilim Öteki Dilde Var Olmak, İstanbul, 2007.
7- Özcan Başkan, Lengüistik Metodu, İstanbul, 1967.
8- Doğan Aksan, Anlambilim ve Türk Anlambilimi, Ankara, 1971.
9-John R. Searle, Bilinç ve Dil (Çeviri: M. Macit-C. Özpilavcı), İstanbul, 2005.
10-Hatîb el-Kazvînî, Telhîs ve Tercümesi Kur an ın Eşsiz Belâgatı, (Hazırlayanlar: N. H. Yanık-M. Kılıçlı- M. Sadi Çöğenli) İstanbul, .

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders anlatımı, soru cevap, ödev ve sunum.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC* 0.20 + YYS* 0.50
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC* 0.20 + BUT* 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Öğrencilerin başarısı ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı, ödev, sunum ile dersteki performansına göre değerlendirilir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

huseyin.yasar@deu.edu.tr/ dr_hyasar@hotmail.com

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Cuma Saat: 15-17

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Öğrenci Sunumları 1 1 1
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 8 104
Ödev Hazırlama 1 1 1
Vize Sınavına Hazırlık 1 20 20
Final Sınavına Hazırlık 1 25 25
Vize Sınavı 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 192

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.12
ÖK.23
ÖK.32
ÖK.43
ÖK.53