DERS ADI

: İSLAM HUKUKUNDA KANUNLAŞTIRMA HAREKETLERİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİS 6327 İSLAM HUKUKUNDA KANUNLAŞTIRMA HAREKETLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR HÜSEYİN YAŞAR

Dersi Alan Birimler

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Amacı

Tarihte ve İslam tarihinde kanunlaştırma hakkında bilgi vermek ve bu bağlamda ortaya çıkan tartışmalardan haberdar olmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Hukukun geçirdiği tarihi sürecinden haberdar olmak
2   İslam hukuk tarihi hakkında bilgi sahibi olmak
3   Kanunlaştırmanın üstün ve zayıf noktalarını bilmek
4   İslam ülkelerindeki kanunlaştırma çalışmalarından haberdar olmak
5   İslam hukuku ile günümüz hukuku arasında mukayese yapabilmek

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Kanun ve kanunlaştırma kavramları
2 İslam öncesi hukuk ve kanun
3 İslam hukukunun meseleci metodu ve İslam'ın ilk döneminde kanunlaştırma teşebbüsleri
4 Bir mezhebe bağlılık ve hukuk birliğinin sağlanması
5 İctihadın bağlayıcılığı ve hakimin bir göüşe göre hüküm vermeye zorlanması
6 İslam hukukunun kanunlaştırılmasına karşı çıkanlar ve gerekçeleri
7 İslam hukukunun kanunlaştırılmasını savunanlar ve gerekçeleri
8 Vize
9 Mecelle'nin ortaya çıkışı ve diğer hukuk sistemlerinde kanunlaştırma
10 Mecellenin içeriği
11 Mecelle sonrası İslam ülkelerinde kanunlaştırma faaliyetleri
12 Hukuk-ı Aile kararnamesi
13 Mecellenin ilğası ve batıdan kanun adaptasyonu
14 Final

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Abdurrahman b. Ahmed el-Cer'i, Takninü'l-ahkami'ş-şeriyye beyne'l-mücizin ve'l-maniin
Abdullah el-Bessam, Takninü'ş-şeria: Adraruhu ve mefasidühü
Abdurrahman b. Sa'd, Takninü'ş-şeria beyne't-tahlil ve't-tahrim
el-Vezzâniy, Halid, İslam Fıkhında Kanunlaştırma Düşüncesi (makale)
Gözübenli, Beşir, Türk Hukuk Tarihinde Kanunlaştırma Faaliyetleri ve Mecelle, Ahmet Cevdet Paşa (1823-1895), (Sempozyum)

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Metin çözme, ödev hazırlama ve sınıfta tartışma

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.25 + YYC * 0.25 + YYS* 0.50
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.25 + YYC* 0.25 + BUT* 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Öğrencinin başarısı, sınıfta ve ödevlerdeki performansı ve sınavlardaki başarınına göre değerlendirilir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Öğrencinin derse hazırlıklı gelmesi, metin çözme ve tartışmaya katılması beklenir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

huseyin.esen@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Free

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Uygulama 14 3 42
Vize Sınavına Hazırlık 1 15 15
Ödev Hazırlama 1 15 15
Sunum Hazırlama 1 15 15
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 3 42
Final Sınavına Hazırlık 1 15 15
Vize Sınavı 1 5 5
Final Sınavı 1 5 5
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 196

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.12
ÖK.23
ÖK.32
ÖK.43
ÖK.52