DERS ADI

: MAKASID TEORİSİ VE ŞATİBİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİS 6325 MAKASID TEORİSİ VE ŞATİBİ SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR MUSTAFA YILDIRIM

Dersi Alan Birimler

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Amacı

İslam hukukunun koyduğu hükümlerinin maksad ve amaçlarını kavramak

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Makasıd düşüncesinin tarihi kökenlerine vakıf olur.
2   Makasıd teorisini savunanların genel anlayışlarını öğrenir.
3   Makasıd teorisinin günümüze bakan yönünü değerlendirir.
4   Şatıbi'nin önerdiği yeni usul anlayışını kavrar.
5   İçtihad makasıd ilişkisinin önemine vakıf olur.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Makasıd düşüncesinin tarihi seyri
2 Makasıd içtihadının ilkeleri
3 Karafi'nin maslahat anlayışı
4 Tufi ve maslahat
5 İbn Aşur ve maslahat
6 Fazlurrahman ve maslahat
7 Modernist düşünce ve maslahat
8 Ara Sınav
9 Şatıbi'nin mukaddimeleri
10 Şatıbi'de maslahat ve mefsedet
11 Şatibi'ye göre mükellefiyetin maksadı
12 Şatibi'ye göre mükellefin fiillerindeki maksadı
13 Şatıbi'nin içtihad anlayışı
14 Şatıbi'nin içtihad anlayışı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ahmet Yaman, Makasıd ve İçtihad, Konya 2002.
Şatıbi el-Muvafakat, trc. Mehmet Erdoğan İstanbul 1999, I-IV.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatma, araştırma soru- cevap, sunum..

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC* 0.20 + YYS* 0.50
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC* 0.20 + BUT* 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Öğrencilerin başarısı ara sınav, ödev ve yarıyıl sonu sınavı ile dersteki performansına göre değerlendirilir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

mustafa.yildirim@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 2 28
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 4 56
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Sunum Hazırlama 2 14 28
Ödev Hazırlama 2 20 40
Final Sınavına Hazırlık 1 30 30
Vize Sınavı 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 194

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.12
ÖK.23
ÖK.32
ÖK.43
ÖK.53