DERS ADI

: TÜRKİYE'DE ALEVİLİK BEKTAŞİLİK

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİS 6313 TÜRKİYE'DE ALEVİLİK BEKTAŞİLİK SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR HÜSEYİN YAŞAR

Dersi Alan Birimler

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Amacı

Türkiye nin önemli sosyal gerçekliklerinden biri olan Alevîlik-Bektaşîliğin ortaya çıkışı, teşekkülü, tarihi seyri, günümüzdeki durumu, inançları, ibadet ya da adâb ve erkânları hakkında temel ve ileri düzeyde bilgileri vermektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Alevilik-Bektaşîlik hakkında temel bilgilere sahip olur.
2   Türklerin İslâm ı kabul etmesi ve Anadolu ya göç etmelerinin yol açtığı farklılaşmaları kavrar.
3   Hacı Bektâş Velî nin hayatı, eserleri ve görüşlerini öğrenir.
4   Alevîlik-Bektaşîliğin esasları ile adâb ve erkânları hakkında bilgi sahibi olur.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Alevîlik-Bektaşîlik: Temel kavramlar
2 İslâmiyet ve Türkler
3 Babai Ayaklanması ve Babai Hareketi
4 Hurufiliğin Tesiri
5 Bektaşiliğin Gelişmesi
6 Ayaklanmalar
7 Sessizlik Dönemi Bektaşi Tekkelerinin Kapatılması
8 Vize sınavı
9 Kültürel Boyut: İnançlar
10 Genel İslami İnançlar
11 Hurufi Unsurlar - Şii Unsurlar
12 Tasavvufi Anlayışlar
13 İbadetler
14 Adap -Erkan

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. E. Ruhi FIĞLALI, Türkiye de Alevilik Bektaşilik, İzmir 2006.
2. Doğan KAPLAN, Yazılı Kaynaklarına Göre Alevîlik, Ankara 2010.
3. Sönmez KUTLU, Alevilik Bektaşilik Yazıları, Ankara 2006.
4. Hasan ONAT, Kızılbaşlık Farklılaşması Üzerine , İslamiyat, VI/3, 111-126.
5. İlyas ÜZÜM, Günümüz Aleviliği, İstanbul 1997.
6. İlyas Üzüm Tarihsel ve Kültürel Boyutlarıyla Alevilik, İst. 2007
7. A. Yaşar OCAK, Babaîler İsyanı, İstanbul 2000.
8. Saim SAVAŞ, XVI: Asırda Anadolu da Alevîlik, Ankara 2002.
9. Necdet SUBAŞI, Alevi Modernleşmesi, Ankara 2005.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatma, araştırma soru- cevap.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + YYC* 0.20 + YYS * 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + YYC * 0.20 + BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Öğrenciler Alevilik Bektaşilik hususunda bilgi ve yetkinliklerini geliştirirler. Konuyla ilgili değerlendirme ve yorum yapabilir hale gelirler.

Değerlendirme Kriteri

Öğrencilerin başarısı ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı ile dersteki performansına göre değerlendirilir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

...

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

huseyin.balli@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Cuma 14:00 16:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 5 65
Sunum Hazırlama 1 20 20
Ödev Hazırlama 1 20 20
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Vize Sınavına Hazırlık 1 20 20
Final Sınavı 1 3 3
Vize Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 190

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.13
ÖK.24
ÖK.33
ÖK.44