DERS ADI

: ÇAĞDAŞ KELAMIN TEMEL SORUNLARI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİS 6311 ÇAĞDAŞ KELAMIN TEMEL SORUNLARI SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR HÜSEYİN YAŞAR

Dersi Alan Birimler

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Amacı

.İslam İnanç sistemini anlama ve değerlendirebilme hakkında öğrencinin teorik ve pratik
bilgi sahibi olmasını sağlamak.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Kelam İlminde metodoloji hakkında bilgi sahibi olur.
2   Akıl ve bilim karşısında vahyin ne anlam ifade ettiğini kavramaya çalışır.
3   Bilim, felsefe ve vahiy arasındaki ilişki üzerine bilgi sahibi olur.
4   Dindeki Muhkem ve Müteşabih kavramları hakkında bilgi sahibi olur.
5   Varlık ve yaratma problemi hakkında bilgi sahibi olur.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Kelam Konularına Genel Bir Bakış.
2 Kelam Problemlerinde Metodoloji Sorunu.
3 Konuya Devam...
4 Akıl Karşısında Vahiy ve Dini Esaslar.
5 Bilim-Felsefe-Vahiy İlişkisi.
6 Konuya Devam...
7 Konuya Devam...
8 Kelam Ekollerinde Müteşabih Problemi.
9 Konuya Devam...
10 Bilim-Felsefe-Dinde Varlık Problemi.
11 Konuya Devam...
12 Kelami Açıdan Yaratma Problemi
13 Kader ve Ecel Meselesinin Bilimsel Boyutu
14 Konuya Devam...

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

.- Karadeniz, O.,Filozof-Peygamber İlişkisi, DEÜ. İ.Fak. Der.X, İzmir,1998. s.19-43.
- İzmirli, İ.Hakkı, Yeni İlm-i Kelam
- M. Watt, İslam Düşüncesinin Teşekkül Devri.
- Karadeniz,O,Kader Konusunda Bazı Yanlış Anlamalar, DEÜ.İ.Fak. Der.X, İzmir, 1992.
ss.191-241.
- Karadeniz,O,Akıl-Vahiy İlişkisi, Diyanet İlmi Dergi, c.33, sy.4, Ank.,1997,s.39-
58.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

.Anlatma, araştırma soru- cevap, sunum

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + YYS* 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Öğrencilerin başarısı ara sınav, ödev ve yarıyıl sonu sınavı ile dersteki performansına
göre değerlendirilir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

osman.karadeniz@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Cuma 16:00 - 18:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Ödev Hazırlama 1 20 20
Sunum Hazırlama 1 20 20
Vize Sınavına Hazırlık 1 15 15
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 6 84
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 203

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.133
ÖK.233
ÖK.333
ÖK.433
ÖK.53