DERS ADI

: TEFSİR USULÜ II

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİS 6184 TEFSİR USULÜ II SEÇMELİ 3 0 0 10

Dersi Veren Birim

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR HÜSEYİN YAŞAR

Dersi Alan Birimler

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Amacı

Tefsir usulü eserlerini çeşitli açılardan öğrencilere tanıtmak, bunlar arasındaki farkları ve benzerlikleri göstermek, tefsir usulü konularını ve bu alandaki tartışmaları ele almak, tefsir usulünün gelişimini ve özelliklerini göstermek.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Tefsir usulünün temel kavramlarını öğrenir.
2   Tefsir usulünün ana kaynaklarını görür.
3   Tefsir usulü ile Kur an İlimlerinin ilişkisinin önemini anlar.
4   İlk dönemde yazılan tefsir usulü eserlerinin temel özelliklerini öğrenir.
5   Tefsir Usulünün Hadis Usulü ve Fıkıh Usulüyle ilişkisini öğrenir.
6   Modern dönemde Tefsir Usulüne yaklaşımları görür.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Tefsir Usulünde Temel Kavramlar
2 Tefsir Usulünün tarihsel gelişimi
3 Tefsir Usulünün Kaynakları
4 Tefsir Usulü ve tefsir mukaddimeleri
5 Tefsir Usulü-Ulumü'l-Kur'an İlişkisi
6 Tefsir Usulünün Hadis Usulü ve Fıkıh Usulüyle İlişkisi
7 Nesh konusuna klasik ve modern yaklaşımlar
8 Ara sınav
9 Al-i İmran 7. ayet bağlamında Muhkem Müteşabih
10 Şûrâ 51. ayet bağlamında Vahy meselesi
11 Kur'an, Tefsir ve Dilbilim
12 İbn Aşur tefsirinin mukaddimesinde Tefsir Usulü
13 Kıssalar ve tarih
14 Modern dönemde Tefsir Usulüne yaklaşımlar

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:
- Ömer Nasuhi Bilmen; Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü'l-Müfessirin)
- Dihlevi Şah Veliyyullah, el-Fevzü'l-Kebir Fi Usuli't-Tefsir;
- İbn Teymiyye, Mukaddime Fî Usuli't-Tefsir,
- Ali Turgut, Tefsir Usulü Ve Kaynakları
- Hâlid Abdurrahman Ak, Usulü't-Tefsir Ve Kavâ'iduh
- Menna Kattan, el-Veciz Fî Usuli t-Tefsir;
- Fehd B. Abdurrahman B. Süleyman Rumi Usulü't-Tefsir Ve Menahicuh;
- Celaleddin Suyuti, el-İtkan Fî Ulumi'l-Kur'ân
-Bedreddin Zerkeşi, el-Burhan Fî Ulumi'l-Kur'ân

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatma, araştırma soru- cevap, ödev ve uygulama.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYS YARIYIL SONU SINAVI
3 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + YYS* 0.60
4 BUT BÜTÜNLEME
5 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + BUT* 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

----

Değerlendirme Kriteri

Öğrencilerin başarısı, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavında aldığı puana göre değerlendirilir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

---

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

m.ozel@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Cuma 14:00 16:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 5 65
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 10 130
Vize Sınavına Hazırlık 1 20 20
Final Sınavına Hazırlık 1 30 30
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 247

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.1
ÖK.2
ÖK.315
ÖK.4
ÖK.55
ÖK.6