DERS ADI

: İSLAM HUKUKU FELSEFESİ II

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİS 6182 İSLAM HUKUKU FELSEFESİ II SEÇMELİ 3 0 0 10

Dersi Veren Birim

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR HÜSEYİN YAŞAR

Dersi Alan Birimler

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Amacı

İslam Hukuk Felsefesi ile ilgili metinleri analitik ve kritik bir bakış açısıyla inceleyerek yeni yorum ve değerlendirmelere imkân sağlamak.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   İslam Hukuk Felsefesi ile ilgili kaynaklar ve bunların yeni yorumları hakkında bilgi sahibi olur
2   İslam Hukuk Felsefesinin temel kavram ve terminolojilerini öğrenir.
3   Türkçe ve İngilizce İslam Hukuk Felsefesindeki tartışmalar hakkında bilgi sahibi olur.
4   Konuyla ilgili metinleri anlama, yorumlama ve yeni yorum üretme yeteneği kazanır.
5   Kendi alanında bilimsel araştırma yapma konusunda yeterli bilgi donanımına sahip olur.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Giriş
2 İşlenecek Konuların Genel Değerlendirilmesi
3 Lafızlar ve Onların Emir ile olan Münasebeti
4 Vaz Olunduğu Mana Bakımından Lafızlar I
5 Vaz Olunduğu Mana Bakımından Lafızlar II
6 Kullanıldığı Mana Bakımından Lafızlar I
7 Kullanıldığı Mana Bakımından Lafızlar II
8 Kullanıldığı Mana Bakımından Lafızlar II
9 Manaya Delaletinin Açıklığı Bakımından Lafızlar
10 Manaya Delaletinin Kapalılığı Bakımından Lafızlar
11 Manaya Delaletinin Şekli Bakımından Lafızlar
12 Hanefi Usulünde Emir Bahsi
13 Husun-Kubuh Meselesi
14 Genel Değerlendirme ve Sonuç

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Seyyid Bey, Usul-i Fıkıh Dersleri, Haz. S. Camcı-H. Yıldırım, İstanbul: Akademi Yayınları 2011
- Seyyid Bey, Usul-i Fıkh: Medhal, Haz. Selçuk Camcı, İstanbul: Akademi Yayınları 2011
-(R) ile referans gösterilen kaynaklar 'soft copy' olarak verilecektir.
- Debusi Takvimu'l-Edille, Beyrut: Mektebetu'l-Asriyya 2006.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Öğrenci merkezli bir müzakere havasında ders oturumları işlenecektir. En iyi öğrenme öğretmek tir prensibinden hareketle öğrenciler derslerde aktif bir şekilde öğrenme sürecine katılacak; dersin öğretim üyesi tarafından ilgili metinlere atfen öğrencinin yorum yapmasına imkan verilecektir. Ağırlıklı olarak konu ile ilgili yazılmış İngilizce makale ve kitaplardan hareketle konu işlenecektir. Her bir öğrenci ilgili metni ders oturumundan önce okuyup gelecek ve anlamlı bir şekilde sınıftaki tartışmaya katılacaktır.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + YYS* 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Değerlendirme oranları yaklaşık oranlardır. Derse katılım veya sunum Ara sınav ve Final kadar önemlidir. Bunlardan herhangi birinden başarısız olmak dersten yeterli notu almayı engeller.

Değerlendirme Kriteri

Öğrencilerin başarısı ara sınav, ödev, sunum, devam ve yarıyıl sonu sınavı ile dersteki performansına göre değerlendirilir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Ders tartışma ağırlıklı olarak işlenecektir: Her öğrencinin tartışmaya iştirak
edebilmesi için belirlenen metni okuyarak derse hazırlıklı gelmesi beklenir. Her
öğrenci en az bir defa derste sunum yapmak zorundadır. Derse katılım mecburidir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

ismail.acar@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Cuma: 100:00-11:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 15 3 45
Sunum Hazırlama 1 10 10
Vize Sınavına Hazırlık 1 20 20
Kitap Okuma 2 20 40
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Ödev Hazırlama 1 40 40
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 15 4 60
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 239

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.1322244434
ÖK.2332355434
ÖK.3342445444
ÖK.4332355444
ÖK.5322445434