DERS ADI

: GÜN. FIKIH PROB.VE KÜLLİ KAİDELER II

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİS 6180 GÜN. FIKIH PROB.VE KÜLLİ KAİDELER II SEÇMELİ 3 0 0 10

Dersi Veren Birim

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR MUSTAFA YILDIRIM

Dersi Alan Birimler

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Amacı

Öğrenciye, İslam hukukunun genel kurallarını öğretmek ve güncel fıkıh problemlerine çözüm yeteneği kazandırmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Günümüz fıkıh problemlerini çözüm yöntemlerini öğrenir.
2   İslam hukukunu çağdaş problemlere göre yorumlama yeteneği kazanır.
3   İslam hukukunun kaynaklarının esneklik değerini kavrar.
4   Külli kaideler vasıtasıyla güncel olaylara bütüncül bir bakış açısı geliştirir.
5   Fazla detayla meşgul olmak yerine genel hükümlerle daha hızlı çözüm yeteneği kazanır.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Günümüzde İçtihad
2 Ahkâmın değişmesi
3 İbadetlerle ilgili güncel meseleler (Seferilik ve namazların cem i)
4 Din-siyaset ilişkisi
5 İslam aile hukuku ile ilgili problemler
6 İslam ceza hukuku ile ilgili problemler
7 Şer î cevaz meselesi
8 ARA SINAV HAFTAS
9 Fıkıh ve külli kaideler
10 Külli kâide şerhleri
11 Mecelle dışındaki küllî kâideler
12 Mecelle dışındaki küllî kâideler
13 Mecelle dışındaki küllî kâideler
14 Kadri Paşa ve Mürşidü l-Hayrân

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

-Yunus Vehbi Yavuz, Çağdaş Fıkıh problemleri
- Kadri Paşa, Kitabu l-Ahkami -Şer iyye fi Ahvali ş-Şahsıyye
-Ahmed Zerka, Kavaidu l-Fıkhıyye
- Mustafa Zerka, el-Fıkhu l-İslami fi Sevbihi l-Cedid
- Hayrettin Karaman, Günümüz Fıkıh problemleri I-III.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatma, araştırma soru- cevap, ödev ve uygulama.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYS YARIYIL SONU SINAVI
3 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + YYS* 0.60
4 BUT BÜTÜNLEME
5 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + BUT* 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 14 196
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 238

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.12
ÖK.225
ÖK.3345
ÖK.4455
ÖK.55