DERS ADI

: İSLAM HUKUKU ( KAMU HUKUKU) II

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİS 6178 İSLAM HUKUKU ( KAMU HUKUKU) II SEÇMELİ 3 0 0 10

Dersi Veren Birim

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR HÜSEYİN YAŞAR

Dersi Alan Birimler

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Amacı

İslam Hukukunun Kamu hukuku kısmını tanımak

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   İslam kamu hukukunu tanımak
2   İslam kamu hukukunun kavramlarını öğrenmek
3   İslam kamu hukukunun literatürünü tanımak
4   İslam hukukundaki farklı mezhep ve görüşleri tanımak
5   İslam hukuku ile günümüz hukuku arasında mukayese yapabilmek

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Klasik fıkıh kaynaklarının tasnifi ve üslubu
2 İslam kamu hukukunun ortaya çıkışı
3 İslam anayasa hukuku
4 İslam hukukunda devlet
5 İslam devletler hukuku
6 İslam Yargılama hukuku
7 İslam ceza hukuku 1
8 ARA SINAV
9 İslam ceza hukuku 2
10 İslam iktisat hukuku
11 İslamda devlet bütçesi
12 İslam vergi hukuku (zekat)
13 İslam vergi hukuku (harac, cizye, öşür)
14 FİNAL

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Klasik ve modern İslam hukuku kaynakları
İlgili tez ve makaleler
Serahsi, Mebsut
İbn Kudame, el-Muğni,
Nevevi, el-Mecmu'
İbn Rüşd, Bidayetü'l-müctehid

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Metin çözme, soru- cevap, ödev ve uygulama

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.20 + YYC* 0.40 + YYS* 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS* 0.20 + YYC * 0.40 + BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Öğrenci hazırladığı ödevi sınıfta anlatır ve yazılı olarak teslim eder.

Değerlendirme Kriteri

Öğrencilerin başarısı ara sınav, ödev ve yarıyıl sonu sınavı ile dersteki performansına göre değerlendirilir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

huseyin.esen@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Cuma: 09.00-12.00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Uygulama 14 3 42
Sunum Hazırlama 1 20 20
Ödev Hazırlama 1 40 40
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 3 42
Vize Sınavına Hazırlık 1 25 25
Final Sınavına Hazırlık 1 25 25
Vize Sınavı 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 238

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.13
ÖK.23
ÖK.33
ÖK.43
ÖK.53