DERS ADI

: TEFSİR II

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİS 6172 TEFSİR II SEÇMELİ 3 0 0 10

Dersi Veren Birim

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ÖMER DUMLU

Dersi Alan Birimler

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Amacı

Doktara öğrencisinin tefsir yapma yollarını ve çeşitlerini öğretmek, öğrencinin Kur'an-ı Kerim ile olan bağını ve onu nasıl yorumlayacağını öğrenmesi Kur'an- Kerim'in indiği dönemden günümüze kadar nasıl yorumların yapıldığını ve bu yorumlar arasındaki çelişkileri ortak noktaları bulup Kur'an'ı bu hatalara düşmeden yorumu etrafında bilgiler elde etmek.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Taberi'yi ve tefsirinin metodunu öğrenmek
2   Fahreddin Razi'yi ve tefsir metodunu anlama
3   Maturidi'yi ve tefsirdeki metodunu anlama
4   Çağdaş tefsirleri karşılaştırma kabiliyeti sağlama
5   Tefsir çeşitlerini öğrenmek
6   Kur'an yorumunu öğrenciye öğretmek
7   Tefsir tarihine eleştirel gözle bakmayı sağlamak

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Taberi tefsiri ve tahlili
2 Taberi tefsiri ve tahlili
3 Taberi tefsiri ve tahlili
4 Maturidi ve Tefsirinin tahlili
5 Maturidi ve Tefsirinin tahlili
6 Maturidi ve Tefsirinin tahlili
7 Fahreddin Razi ve Tefsirinin tahlili
8 Fahreddin Razi ve Tefsirinin tahlili
9 Fahreddin Razi ve Tefsirinin tahlili
10 Süleyman Ateş, Cabiri ve İzzet Derveze'nin mukayeseli olarak tartışılması
11 Süleyman Ateş, Cabiri ve İzzet Derveze'nin mukayeseli olarak tartışılması
12 Süleyman Ateş, Cabiri ve İzzet Derveze'nin mukayeseli olarak tartışılması
13 Süleyman Ateş, Cabiri ve İzzet Derveze'nin mukayeseli olarak tartışılması
14 Final

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. Fahreddin Razi, et-Tefsiru'l-Kebir
2. Taberi, Camiu'l-Beyan
3. Maturidi, Te'vilatu Ehli's-Sünne
4. Süleyman Ateş, Çağdaş Tefsiri
5. İzzet Derveze, et-Tefsiru'l-Hadis
6. Ömer Dumlu, İbn Teymiyye ve Konulu Tefsir
7. Cabiri, Fehmu'l-Kur'an
8. Halis Albayrak, Kur'an'ın bütünlüğü Üzerine
9. Hasan Elik, Tevhit Mesajı

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Burada öğrencinin de katılımıyla bir ders yapılması düşünülmektedir. Bir bakıma aktif eğitim yöntemi uygulanmaktadır. Aslında hem klasik ve hem de aktif eğitim metoduyla dersler yapılmaktadır.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC* 0.20 + YYS* 0.50
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC* 0.20 + BUT* 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Dokuz Eylül Ünv İlahiyat Fak. Hatay/İZMİR

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Her Cuma, 14.00-16.00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 2 28
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 15 210
Vize Sınavı 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 240

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.12
ÖK.23
ÖK.32
ÖK.42
ÖK.53
ÖK.63
ÖK.72