DERS ADI

: İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ II

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİS 6148 İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ II SEÇMELİ 3 0 0 10

Dersi Veren Birim

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR HÜSEYİN YAŞAR

Dersi Alan Birimler

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Amacı

Toplumlarda oluşan dini mezhebi farklılaşmaların sebeplerini araştırıp buna objektif bakış açısı kazandırarak dini en doğru şekilde anlamaya yardımcı olmaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   İslam Mezhepleri Tarihi nin temel kaynakları, yöntemi ve kavramları hakkında bilgi sahibi olur.
2   İtikadi ve siyasi İslam mezheplerinin ortaya çıkışında etkili olan belli başlı faktörleri (dinî metinler, siyaset, toplumsal değişme, insan unsuru, eski kültür ve medeniyetler gibi) öğrenir.
3   Dinin anlaşılması ve yorumlanmasında insanların farklı bakış açılarına sahip olabileceklerini kabul eder; İslam düşüncesi içerisindeki farklı anlayış ve görüşleri öğrenir.
4   İslam tarihi boyunca ortaya çıkan fırkaların teşekkül süreçleri, inanç ve fikirleri, mensupları, edebiyatı, yayıldıkları bölgeler ile İslam düşüncesine katkıları hakkında bilgi sahibi olur.
5   İslam mezhepleri ile İslam arasındaki ilişkiyi analiz edebilme becerisini kazanarak mezheplerin dinle özdeşleştirilemeyeceğini, farklı mezheplere mensup olanların birbirlerine karşı hoşgörü ve anlayışla davranmaları gerektiğini kavrar.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Giriş
2 Mücadele Asrı
3 Abbasilerin Kuruluşu
4 Akıl Yürütmenin Çekiciliği
5 Büyük Mutezililer
6 Büyük Mutezililer
7 Tevhid Esası
8 Sünniliğin Zaferi
9 Sünniliğin Zaferi
10 Sünni Kelamın Kemale Ermesi
11 Mutezililiğin Gümüş Çağı
12 Eş arinin Başarısı
13 Matüridi Eş ari Münasebeti
14 Genel Değerlendirme

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

- W.M.Watt, İslam Düşüncesinin Teşekkül Devri, Ankara 1981
- E.R.Fığlalı, İmamiyye Şiası
- Mustafa Öz, Şiilik ve Kolları

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatma, araştırma soru- cevap, sunum

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYS YARIYIL SONU SINAVI
3 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + YYS* 0.60
4 BUT BÜTÜNLEME
5 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + BUT* 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

1. Öğrenciler İtikadi ve siyasi İslam Mezhepleri hakkında bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirirler

Değerlendirme Kriteri

Öğrencilerin başarısı ara sınav, ödev ve yarıyıl sonu sınavı ile dersteki performansına göre değerlendirilir

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

bulent.unal@hotmail.com

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Cuma 16:00 18:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 7 98
Vize Sınavına Hazırlık 1 12 12
Final Sınavına Hazırlık 1 24 24
Ödev Hazırlama 2 24 48
Sunum Hazırlama 2 12 24
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 250

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.1555555555
ÖK.2544332334
ÖK.3323454344
ÖK.4423333441
ÖK.5323244513