DERS ADI

: KELAM METİNLERİ II

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİS 6142 KELAM METİNLERİ II SEÇMELİ 3 0 0 10

Dersi Veren Birim

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR HÜSEYİN YAŞAR

Dersi Alan Birimler

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Amacı

İslam İnanç sistemini anlama ve değerlendirebilme hakkında öğrencinin teorik ve pratik bilgi sahibi olmasını sağlamak.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Klasik Kelam metinlerini temel eserlerden anlayıp-yorumlayabilme yeteneği kazanır.
2   Kaynaklarda bulunan bilgi ve verileri eleştirel okuma ve değerlendirmeye tabi tutabilir
3   Okuduğu metinlerde geçen alana ait temel sorunları farklı yönlerden analiz edebilir; sentezlere ulaşabilir
4   Klasik metinlerde geçen kavramları öğrenir
5   Günümüzde inançla ilgili bazı tartışmaların meselelerin tarihi kökenlerini öğrenir

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Giriş
2 Kâdî Abdulcebbâr'ın Şerhu Usûli l-Hamse eseri, Kur ân, Kelâmın Hakikati kısmı .
3 Kâdî Abdulcebbâr'ın Şerhu Usûli l-Hamse, Nübüvvetle İlgili Meseleler kısmı okuma, tercüme ve değerlendirme.
4 Kâdî Abdulcebbâr'ın Şerhu Usûli l-Hamse eseri, Mucize kısmı okuma, tercüme ve değerlendirme
5 Kâdî Abdulcebbâr'ın Şerhu Usûli l-Hamse eseri, İmamet kısmı okuma, tercüme ve değerlendirme.
6 Cüveynî , Kitâbu'l-İrşâd, Peygamberliğin İsbâtı kısmı okuma, tercüme ve değerlendirme.
7 Cüveynî , Kitâbu'l-İrşâd, Mucizelerin Peygamberin Doğruluğuna Delâlet Etme Yönü kısmı okuma, tercüme ve değerlendirme.
8 Cüveynî , Kitâbu'l-İrşâd, Peygamberlerin Özelliklerikısmı okuma, tercüme ve değerlendirme.
9 Cüveynî , Kitâbu'l-İrşâd, Hz. Muhammed in Nübüvvetinin İsbâtı kısmı okuma, tercüme ve değerlendirme.
10 Nesefî, Tebsıratü'l-edille, Nübüvvet ve Risaletin İsbatı kısmının okuma, tercüme ve değerlendirilmesi
11 Nesefî, Tebsıratü'l-edille, Mucize kısmının okuma, tercüme ve değerlendirilmesi
12 Nesefî, Tebsıratü'l-edille Hz. Muhammedin Peygamberliğinin İsbatı kısmının okuma, tercüme ve değerlendirilmesi
13 Nesefî, Tebsıratü'l-edille Kerâmetler kısmının okuma, tercüme ve değerlendirilmesi
14 genel değerlendirme

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynaklar:
1- Kâdî Abdulcebbar, Şerhu Usûli l-Hamse (ta lîk.Kıvâmuddîn Mânkdîm/ tah. Abdulkerim Osman) Kahire 1965.
2-Hayyât, Kitâbu l-İntisâr, Beyrut 1957.
3- Muhammed Rıza Muzaffer, Akâidü l-İmâmiyye, yy., ts.
4- Mâtürîdî, Kitabü t-Tevhîd, (tah. Bekir Topaloğlu-Muhammed Aruçi), Ankara 2003.
Yardımcı kaynaklar: M. Watt, İslam Düşüncesinin Teşekkül Devri.

.


Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatma, araştırma soru- cevap, sunum, metin tahlili

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + YYS* 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

mehmet.ilhan@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Ödev Hazırlama 1 45 45
Final Sınavına Hazırlık 1 48 48
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 4 56
Vize Sınavına Hazırlık 1 45 45
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 238

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.1
ÖK.23
ÖK.3334
ÖK.43
ÖK.5