DERS ADI

: HADİS II

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİS 6132 HADİS II SEÇMELİ 3 0 0 10

Dersi Veren Birim

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT AHMET TAHİR DAYHAN

Dersi Alan Birimler

Temel İslam Bilimleri Doktora

Dersin Amacı

Ülkemizde ve yurt dışında hadis merkezli gerçekleşen güncel tartışmalardan ve literatürden öğrencilerin haberdar olmalarının sağlanması ve güncel hadis meselelerinin tespit edilip tartışılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   İlk dönemden itibaren hadis merkezli gerçekleştirilen tartışmaları kavrayabilme.
2   Ülkemizde hadisler konusundaki temel tartışma noktalarını analiz edebilme.
3   Tartışmalarda kullanılan bilimsel dili kavrayabilme.
4   Tartışılan meselelerin güncel tartışma konularıyla bağlantısını kurabilme.
5   Batıda konuyla ilgili oluşan literatü tanıyıp eleştirebilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Hadis ilminin geçmişte problem olarak algılanan alanları.
2 İhtilâfu'l-hadis ve müşkilü l-hadis konuları.
3 İlk dönem hadisçilerinin hadis meseleleri üzerine yaptığı çalışmalar.
4 Ülkemizde hadis alanında yapılan tartışmalar ve yapılan çalışmalar.
5 Ülkemizde hadis alanında yapılan tartışmalar ve yapılan çalışmalar.
6 Batıda tartışılan temel hadis problemleri ve yapılan çalışmalar.
7 Batıda tartışılan temel hadis problemleri ve yapılan çalışmalar.
8 Ara sınav
9 Arap dünyasında hadis alanında gerçekleştirilen tartışmalar ve yapılan çalışmalar.
10 Arap dünyasında hadis alanında gerçekleştirilen tartışmalar ve yapılan çalışmalar.
11 Güncel hadis meselelerinin diğer alanlarda gerçekleştirilen tartışmalarla ilişkisi.
12 Hadislerin bilimsel yöntemle tartışılması.
13 Hadis tartışmalarında klasik kaynaklardan yararlanabilme.
14 Hadis tartışmalarında klasik kaynaklardan yararlanabilme.

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. Buhârî, Ebû `Abdillâh Muhammed b. İsmâ`îl, el-Câmi`u s-sahîh, I-VIII, İstanbul 1979
2. Müslim, Ebu l-Hüseyn Müslim b. Haccâc el-Kuşeyrî, Sahîhu Müslim, (thk. Muhammed Fu âd `Abdülbâkî), I-V, Kahire 1374/1955.
3. Çakan, İ. Lütfi, Hadis Edebiyatı, İstanbul 1989
4. Polat, Selahattin, Hadis Araştırmaları, İnsan Yay., İstanbul 2003.
5. Görmez, Mehmet, Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu, TDV Yay., Ankara 2000.
6. Yıldırım, Enbiya, Hadis Problemleri, Beyan Yay., İstanbul 2007.
7. Motzki, Harald, Batı da Hadis Çalışmalarının Tarihi Seyri, Hadisevi, İstanbul 2006.
8. Motzki, Harald, İsnad ve Metin Bağlamında Hadis Tarihlendirme Metotları, İz Yay., İstanbul 2011.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders anlatımı

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYS YARIYIL SONU SINAVI
3 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + YYS* 0.60
4 BUT BÜTÜNLEME
5 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + BUT* 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Öğrencilerin başarısı ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı ile dersteki performanslarına göre değerlendirilir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

abdulkadir@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Serbest

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 8 104
Vize Sınavına Hazırlık 1 20 20
Kitap Okuma 5 12 60
Final Sınavına Hazırlık 1 23 23
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 250

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.12
ÖK.23
ÖK.32
ÖK.43
ÖK.52