DERS ADI

: SEMİNER

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
KMY 6096 SEMİNER ZORUNLU 0 3 0 3

Dersi Veren Birim

Kamu Yönetimi Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ZERRİN TOPRAK KARAMAN

Dersi Alan Birimler

Kamu Yönetimi Doktora

Dersin Amacı

Doktora öğrencilerine verilen seminer çalışmalarıyla öğrencilere akademik bir metin hazırlama becerisi verirken, bilimsel, etik ve çalışma disiplininin gereklerini kazandırmaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Çalışma alanına ilişkin bilgiye ulaşabilme becerisi
2   Yüksek Lisans öğrencisinin Kamu Yönetiminin siyaset bilimi, yönetim, hukuk, kent ve çevre alanlarında teorik bilgiyi yazılı ve sözlü aktarabilme becerisi
3   Seminer konusu ile ilgili topladığı bilgileri sentezleyebilme, analiz edebilme ve yorumlayabilme.
4   Seminer konusu ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yayımlanması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetebilme.
5   Seminer konusundaki bir problemi çözmek için yöntem kurgulayabilme, geliştirebilme, uygulayabilme ve sonuçları değerlendirebilme becerisi.
6   Seminer konusundaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme becerisi.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Seminer konusunun belirlenmesi
2 Literatür araştırması
3 Literatür araştırması
4 Literatür araştırması
5 Veri toplama
6 Veri toplama
7 Veri toplama
8 Veri analizi
9 Veri analizi
10 Veri analizi
11 Rapor hazırlama
12 Rapor hazırlama
13 Rapor hazırlama
14 Sunum

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Seminer konusu ile ilgili kitap ve makaleler

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Etkinlikler ayrıntılı olarak Değerlendirme Yöntemleri ve İş Yükü Hesaplaması bölümünde verilmiştir.

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

1. Öğrenciler başarılı bir sunum yapabilmek için dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirirler.

Değerlendirme Kriteri

Öğrencilerin çalıştığı konuyla ilgili literatür çalışması, veri toplama, derleme, analiz etme ve sonuçları raporlayarak sunma yetenekleri konuya ilişkin dönem sonunda hazırladıkları rapor ve raporun sunumu ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

(öğretim üyesi açıklama yapmak isterse bu başlığı kullanabilir)

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

yesim.sahin@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Salı 11.30

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Rapor Sunma 1 2 2
Haftalık ders öncesi/sonrası hazırlıklar (ders materyallerinin, makalelerin okunması vb.) 14 2 28
Ödev hazırlama 14 1 14
Sunum hazırlama 1 20 20
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 64

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.15454545454
ÖK.25454545454
ÖK.35454545454
ÖK.45454545454
ÖK.55454545454
ÖK.65454545454