DERS ADI

: TÜRKİYE'DE MİLLİYETÇİ DÜŞÜNCE

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
KMY 6105 TÜRKİYE'DE MİLLİYETÇİ DÜŞÜNCE SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Kamu Yönetimi Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT LEVENT YILMAZ

Dersi Alan Birimler

Kamu Yönetimi Doktora

Dersin Amacı

Türkiye de XIX. Yüzyıl sonu ve XX. Yüzyılda etkili olmuş milliyetçi düşünce alanında etkili olmuş düşünürlerin, hem biyografilerini araştırmak hem de ortaya koydukları düşünceleri Türk siyasal yaşamı bağlamında çözümlemek.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Türkiye de milliyetçi düşünce alanında etkili olmuş isimleri bilir.
2   Türkiye'de milliyetçi düşünürlerin etkilendikleri siyasal ve toplumsal ortamı yorumlayabilir.
3   Milliyetçi düşüncenin Türkiye deki özgün örneklerini çözümleyebilir.
4   Türkiye de yaşamış milliyetçi nitelikteki düşünürlerin yaşamları hakkında bilgi verebilir.
5   Türkiye de milliyetçiliğin diğer siyasal düşünce örnekleri ile bağını kurabilir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Derste incelenecek düşünürlerin belirlenmesi ve yöntem.
2 Türkiye de milliyetçiliğin kökenleri.
3 Namık Kemal ve Jön Türkler
4 Ziya Gökalp
5 Nihal Atsız
6 Fuat Köprülü
7 Türk Yurdu Dergisi
8 Osman Turan
9 Erol Güngör
10 Millî Görüş düşüncesi
11 Cemil Meriç ve Ahmet Hamdi Tanpınar
12 Ayverdiler ve Kubbealtı
13 Öğrenci Sunumları
14 Öğrenci Sunumları

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

- Ders kapsamına alınacak düşünürlerin temel eserleri.
- Yüksel Taşkın, Milliyetçi Muhafazakar Entelijansiya / Anti- Komünizmden Küreselleşme Karşıtlığına, İletişim Yayınları.
- Kemal Karpat, Osmanlı'dan Günümüze Ortadoğu'da Millet, Milliyet, Milliyetçilik, Timaş Yayınları.
- Mete Tunçay ve Eric Jan Zürker, Osmanlı İmparatorluğu'nda Sosyalizm ve Milliyetçilik (1876- 1923), İletişim Yayınları.
- Süleyman Seyfi Öğün, Cemaatçi Milliyetçilik ve Nurettin Topçu, Dergâh Yayınları.
- Modern Türkiye de Siyasî Düşünce, İletişim Yayınları, Cilt: 4.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Dersi seçen öğrencilerle konu kapsamındaki belli başlı isimler belirlenerek, onların hayatı ve eserleri hakkında derinlemesine okumalar yapılacak ve bunun sonucunda ortaya çıkacak bilgiler bir esere dönüştürülmeye çalışılacaktır.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.20 + YYC* 0.40 + YYS* 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS* 0.20 + YYC * 0.40 + BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Sınavlarda, ders konusu kapsamındaki anlatımlar ile sınıfta sunulan ve tartışılan ödevler değerlendirmeye tâbi olacaktır.

Değerlendirme Kriteri

- Olaylar ve kişiler hakkında bağlantı kurabilme.
- Ödevlerdeki özgünlük.
- Dönemin toplumsal koşullarını içselleştirme.
- Maddî bilgilere sahip olma.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Doktora dersi kapsamında derinlemesine okuma ve olabildiğince özgün bilgiye ulaşma temel kıstas olacaktır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

levent.yilmaz@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Ders takvimine göre belirlenir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders anlatımı 12 3 36
Haftalık ders öncesi/sonrası hazırlıklar (ders materyallerinin, makalelerin okunması vb.) 12 4 48
Ödev hazırlama 1 40 40
Sunum hazırlama 1 4 4
Vize sınavına hazırlık 1 16 16
Final sınavına hazırlık 1 36 36
Final Sınavı 1 5 5
Vize Sınavı 1 4 4
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 189

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.14353445544
ÖK.24534454555
ÖK.35454443545
ÖK.44545534455
ÖK.54554543455