DERS ADI

: TÜRKİYE'DE MODERNİST VE TOPLUMCU DÜŞÜNCE

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
KMY 6052 TÜRKİYE'DE MODERNİST VE TOPLUMCU DÜŞÜNCE SEÇMELİ 3 0 0 6

Dersi Veren Birim

Kamu Yönetimi Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT LEVENT YILMAZ

Dersi Alan Birimler

Kamu Yönetimi Doktora

Dersin Amacı

Türkiye'de XIX. Yüzyıl sonu ve XX. Yüzyılda etkili olmuş modernist veya toplumcu düşünce alanında etkili olmuş düşünürlerin, hem biyografilerini araştırmak hem de ortaya koydukları düşünceleri Türk siyasal yaşamı bağlamında çözümlemek.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Türkiye'de modernist veya toplumcu düşünce alanında etkili olmuş isimleri bilir.
2   Türkiye'de modernist veya toplumcu düşünürlerin etkilendikleri siyasal ve toplumsal ortamı yorumlayabilir.
3   Modernist veya toplumcu düşüncenin Türkiye'deki özgün örneklerini çözümleyebilir.
4   Türkiye'de yaşamış modernist veya toplumcu nitelikteki düşünürlerin yaşamları hakkında bilgi verebilir.
5   Türkiye'de modernizm veya toplumculuğun diğer siyasal düşünce örnekleri ile bağını kurabilir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Derste incelenecek düşünürlerin belirlenmesi ve yöntem.
2 Türkiye de modernizmin kökenleri
3 Türkiye de toplumculuğun kökenleri.
4 Tevfik Fikret ve Abdullah Cevdet
5 Niyazi Berkes ve Şevket Süreyya Aydemir
6 Bülent Ecevit
7 Doğan Avcıoğlu
8 Şefik Hüsnü (Değmer) ve Mustafa Suphi
9 Hikmet Kıvılcımlı
10 Mehmet Ali Aybar
11 Behice Boran/Sadun Aren
12 Mihri Belli ve Doğu Perinçek
13 Öğrenci Sunumları
14 Öğrenci Sunumları

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

- Ders kapsamına alınacak düşünürlerin temel eserleri.
- Tarık Zafer Tunaya, Türkiye'nin Siyasi Hayatında Batılılaşma Hareketleri, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
- Niyazi Berkes, Çağdaşlaşma, Yapı Kredi Yayınları.
- Yunus Emre, CHP, Sosyal Demokrasi ve Sol Türkiye'de Sosyal Demokrasinin Kuruluş Yılları (1960- 1966), İletişim Yayınları.
- Mete Tunçay, Türkiye de Sol Akımlar 1-2, İletişim Yayınları.
- Modern Türkiye de Siyasî Düşünce, İletişim Yayınları, Cilt: 2.
- Modern Türkiye de Siyasî Düşünce, İletişim Yayınları, Cilt: 3.
- Modern Türkiye de Siyasî Düşünce, İletişim Yayınları, Cilt: 9.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Dersi seçen öğrencilerle konu kapsamındaki belli başlı isimler belirlenerek, onların hayatı ve eserleri hakkında derinlemesine okumalar yapılacak ve bunun sonucunda ortaya çıkacak bilgiler bir esere dönüştürülmeye çalışılacaktır.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.20 + YYC* 0.40 + YYS* 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS* 0.20 + YYC * 0.40 + BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Sınavlarda, ders konusu kapsamındaki anlatımlar ile sınıfta sunulan ve tartışılan ödevler değerlendirmeye tâbi olacaktır.

Değerlendirme Kriteri

- Olaylar ve kişiler hakkında bağlantı kurabilme.
- Ödevlerdeki özgünlük.
- Dönemin toplumsal koşullarını içselleştirme.
- Maddî bilgilere sahip olma.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Doktora dersi kapsamında derinlemesine okuma ve olabildiğince özgün bilgiye ulaşma temel kıstas olacaktır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

levent.yilmaz@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Ders takvimine göre belirlenir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 3 36
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 4 48
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Sunum Hazırlama 1 3 3
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Ödev Hazırlama 1 36 36
Final Sınavı 1 5 5
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 160

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.15555434554
ÖK.24455545454
ÖK.35554445545
ÖK.44455555545
ÖK.54555544554