DERS ADI

: TÜRKİYE'DE LİBERAL VE MUHAFAZAKAR DÜŞÜNCE

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
KMY 6103 TÜRKİYE'DE LİBERAL VE MUHAFAZAKAR DÜŞÜNCE SEÇMELİ 3 0 0 6

Dersi Veren Birim

Kamu Yönetimi Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT LEVENT YILMAZ

Dersi Alan Birimler

Kamu Yönetimi Doktora

Dersin Amacı

Türkiye de XIX. Yüzyıl sonu ve XX. Yüzyılda etkili olmuş liberal veya muhafazakâr düşünce alanında etkili olmuş düşünürlerin, hem biyografilerini araştırmak hem de ortaya koydukları düşünceleri Türk siyasal yaşamı bağlamında çözümlemek.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Türkiye de liberal veya muhafazakâr düşünce alanında etkili olmuş isimleri bilir.
2   Türkiye de liberal veya muhafazakâr düşünürlerin etkilendikleri siyasal ve toplumsal ortamı yorumlayabilir.
3   Liberal veya muhafazakâr düşüncenin Türkiye deki özgün örneklerini çözümleyebilir.
4   Türkiye de yaşamış liberal veya muhafazakâr nitelikteki düşünürlerin yaşamları hakkında bilgi verebilir.
5   Türkiye de liberalizm veya muhafazakârlığın diğer siyasal düşünce örnekleri ile bağını kurabilir

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Derste incelenecek düşünürlerin belirlenmesi ve yöntem.
2 Türkiye de liberalizmin kökenleri.
3 Türkiye de muhafazakârlığın kökenleri.
4 Prens Sabahattin
5 Ulum-u iktisadiye ve İçtimaiye Macmuası
6 Hüseyin Avni Ulaş ve Ahmet Hamdi Başar
7 Ali Fuat Başgil ve Sabri Ülgener
8 Forum Dergisi
9 Peyami Sefa ve Fuad Köprülü
10 Nurettin Topçu
11 Abdülhak Şinasi Hisar
12 Hareket Dergisi
13 Öğrenci Sunumları
14 Öğrenci Sunumları

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

- Ders kapsamına alınacak düşünürlerin temel eserleri.
- Cenk Reyhan, Türkiye de Liberalizmin Kökenleri, İmge Kitabevi.
- Ergun Özbudun ve William Hale, Türkiye'de İslamcılık Demokrasi ve Liberalizm AKP Olayı, Doğan Kitap.
- Baran Dural, Başkaldırı ve Uyum Türk Muhafazakarlığı ve Nurettin Topçu, Kriter Yayınları.
- İsmail Safi, Türkiye'de Muhafazakar Siyaset ve Yeni Arayışlar, Lotus Yayınları.
- Modern Türkiye de Siyasî Düşünce, İletişim Yayınları, Cilt: 5.
- Modern Türkiye de Siyasî Düşünce, İletişim Yayınları, Cilt: 6.
- Modern Türkiye de Siyasî Düşünce, İletişim Yayınları, Cilt: 7.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Dersi seçen öğrencilerle konu kapsamındaki belli başlı isimler belirlenerek, onların hayatı ve eserleri hakkında derinlemesine okumalar yapılacak ve bunun sonucunda ortaya çıkacak bilgiler bir esere dönüştürülmeye çalışılacaktır.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.20 + YYC* 0.40 + YYS* 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS* 0.20 + YYC * 0.40 + BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Sınavlarda, ders konusu kapsamındaki anlatımlar ile sınıfta sunulan ve tartışılan ödevler değerlendirmeye tâbi olacaktır.

Değerlendirme Kriteri

- Olaylar ve kişiler hakkında bağlantı kurabilme.
- Ödevlerdeki özgünlük.
- Dönemin toplumsal koşullarını içselleştirme.
- Maddî bilgilere sahip olma.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Doktora dersi kapsamında derinlemesine okuma ve olabildiğince özgün bilgiye ulaşma temel kıstas olacaktır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

levent.yilmaz@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Ders takvimine göre belirlenir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 3 36
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 4 48
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Sunum Hazırlama 1 3 3
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Ödev Hazırlama 1 36 36
Final Sınavı 1 5 5
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 160

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.14534554455
ÖK.24434554455
ÖK.34555345544
ÖK.44534554554
ÖK.54554544345