DERS ADI

: BÜTÜNLEŞİK SINIR YÖNETİMİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
KMY 6085 BÜTÜNLEŞİK SINIR YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Kamu Yönetimi Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ZERRİN TOPRAK KARAMAN

Dersi Alan Birimler

Kamu Yönetimi Doktora

Dersin Amacı

Bütünleşik Sınır Yönetimi kavramı yeni bir kavram olmakla beraber sınır kavramını kişilerin ve malların serbest dolaşımının yanında uluslararası göçler bağlamında iltica, sığınmacılar ve mülteciler, insan, mal ve uyuşturucu madde kaçakçılığı gibi sınır aşan suçlar ve buna ek olarak terör kavramlarıyla bağdaştırarak açıklamak ve bütünleşik sınır yönetiminin çok yönlü değerlendirilerek Avrupa Birliği çerçevesinde Türkiye nin mevcut durumu ortaya konması amaçlanmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bütünleşik Sınır Yönetimi kavramının tanıtılması
2   Bütünleşik Sınır Yönetimini Avrupa Birliği düzeyinde kavrayabilme ve yorumlayabilme
3   Bütünleşik Sınır Yönetimine dair aşamaların ve bu kavramın gelişiminde etkili olan unsurların incelenmesi
4   Bütünleşik Sınır Yönetimine dair aşamaların ve bu kavramın gelişiminde etkili olan unsurların incelenmesi
5   Bütünleşik Sınır Yönetiminin Türkiye açısından irdelenmesi, uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Avrupa Birliği ve Yeni Güvenlik Kavramı
2 Küreselleşme Olgusu ve Sınır Güvenliği
3 Küreselleşme ve Avrupa Birliği Dış Sınır Kavramı
4 Avrupa Birliği Politikaları ve Bütünleşik Sınır Yönetimi İlişkisi
5 Avrupa Birliğinde Bütünleşik Sınır Yönetimi Süreci
6 Bütünleşik Sınır Yönetimi Olgusu
7 Bütünleşik Sınır Yönetiminin Şartları ve Kuralları
8 Arasınav
9 Bütünleşik Sınır Yönetiminin Sağlanmasında Alınan Önlemler
10 Bütünleşik Sınır Yönetimini Tehdit Eden Unsurlar
11 Türkiye de Sınır Kavramına Dair Tanımlamalar
12 Türkiye de Bütünleşik Sınır Yönetimi Süreci ve Sorunsalı
13 Sınır Yönetiminde Temel Mevzuat
14 Türkiye de Sınır Yönetimiyle İlgili Kurumlar ve kurumlararası ilişkiler, Bütünleşik Sınır Yönetimine Geçiş ve Değerlendirmeler

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Karaman Toprak, Z. (2012). An Analytical Study of Turkish Immigrants and Other Foreigners in the United Kingdom in Terms of the Philosophy of the Council of Europe. American International Journal of Contemporary Research. 2(3): 27-40.
Ağca, F. (2010). AB nin Güvenlik ve Savunma Politikası ve Türkiye nin Konumu. İstanbul: Papatya Yayıncılık,
Akman, A., Kılınç İ. (2010). AB de Entegre Sınır Yönetiminin Gelişimi ve AB Sürecinde Türkiye nin Entegre Sınır Yönetimine Geçiş Çalışmaları, Türk İdare Dergisi. 9 (467): 9-28.
Anderson, M. (2004). Frontiers: Territory and State Formation in the Modern World, Basım Yeri: Blackwell Publisher.
Bigo D. (2009). Immigration Controls and Free Movement in Europe. International Review of The Red Cross. 91(875): 579-591.
Biscop, S. (2006). From Reflections to Power: Implementing the European Security Strategy. European Security in Transition ( pp. 87-103). UK: Ashgate.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Bir önceki derste işlenen konulara ilişkin 15 dak. lık hatırlatmalar.
Haftalık dersin konusu hakkında genel bir çerçeve çizmek
Dersin temel kitabı tarafından verilen materyaller ve diğer kaynaklardan yararlanılarak oluşturan bir sunum eşliğinde ders anlatımı
Bazı haftalarda kontrol odaklı beyin fırtınası uygulamaları
Ders konularının örnek olay incelemeleri ile desteklenmesi
Verilen durum-çalışmalarının analizi
Ödev uygulamaları ile öğrencilerin bilgilerinin içselleştirilmesi

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.25 + YYC * 0.25 + YYS* 0.50
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.25 + YYC* 0.25 + BUT* 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

zerrin.toprak@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Ödev Hazırlama 1 30 30
Vize Sınavına Hazırlık 1 30 30
Final Sınavına Hazırlık 1 30 30
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 3 42
Sunum Hazırlama 1 10 10
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 188

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.14544545454
ÖK.24545454545
ÖK.35454545454
ÖK.45454545454
ÖK.54545454544