DERS ADI

: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE STRATEJİK YAKLAŞIMLAR

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
KMY 6050 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE STRATEJİK YAKLAŞIMLAR SEÇMELİ 3 0 0 6

Dersi Veren Birim

Kamu Yönetimi Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

DOÇENT YUNUS EMRE ÖZER

Dersi Alan Birimler

Kamu Yönetimi Doktora

Dersin Amacı

İklim değişikliği dünyayı gelecekte etkilemesi en muhtemel küresel sorunların başında gelmektedir. Bu sorun karşısında siyasi rejim ve ideoloji gibi farklılaştırıcı unsurların üzerinde uzlaşmacı küresel stratejiler hazırlamanın ve uygulamanın önemi hissedilmektedir. Bu dersin kapsamında iklim değişikliğinin etkisi ve boyutlarının yanında küresel düzeyde iklim değişikliğiyle mücadeledeki ortak stratejilerin ve uluslar arası rollerin analiz edilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   İklim değişikliğinin etki ve boyutları hakkında bilgi sahibi olma
2   İklim değişikliği konusunda uluslararası örgütlerin ve aktörlerin rollerini kavrama
3   İklim değişikliği konusundaki gelecek stratejilerini öğrenme
4   Türkiye nin iklim değişikliğindeki konumunu ortaya koyma
5   İklim değişikliği konusunda geliştirilecek stratejilere katkıda bulunma

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Dersin içeriğiyle ilgili genel bilgilendirme ve tanışma
2 İklim değişikliği kavramı, boyutu ve önemi
3 İklim değişikliği bahsinde küresel uzlaşma/çatışma senaryoları
4 İklim değişikliğinin insan ve doğa üzerine etkileri: sel, açlık, kuraklık
5 İklim değişikliğinin tarım üzerindeki etkileri
6 Uluslararası iklim değişikliği stratejileri ve sözleşmeleri
7 Montreal Protokolü ve BM İklim Değişikliği Sözleşmesi
8 Ara Sınav
9 Kyoto Protokolü
10 Post-Kyoto müzakereleri, IPCC ve CANCUN süreci
11 Avrupa Birliği'nin 2020 ve 2050 hedefleri ve iklim değişikliği stratejisi
12 UNDP, Dünya Bankası ve OECD
13 FAO, WHO, Greenpeace, WWF
14 Yeni küresel iklim müzakerelerinde teknoloji transferi

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Yunus Emre Özer, Climate Change", "Encyclopaedia of Corporate Social Responsibility",DOI 10.1007/978-3-642-28036-8,Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Almanya,(2013), p.355-362,

Ulusal İklim Değişikliği Strateji Belgesi 2010-2020

Türkiye Cumhuriyeti İklim Değişikliği Eylem Planı 2011-2023

JOEL B. SMITH, HANS-JOACHIM SCHELLNHUBER,M. MONIRUL QADER MIRZA, Vulnerability to Climate Change and Reasons for Concern: A Synthesis, http://www.cee.mtu.edu/~reh/papers/pubs/non_Honrath
/ipcc01/wg2_impacts_adaptation_and_vulnerability/wg2TARchap19.pdf


http://www.eea.europa.eu//themes/climate/dc

http://www.ipcc.ch/


Zerrin Toprak, Çevre Yönetimi ve Politikası, İzmir 2012.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Bir önceki derste işlenen konulara ilişkin 15 dak. lık hatırlatmalar.
Haftalık dersin konusu hakkında genel bir çerçeve çizmek
Dersin temel kitabı tarafından verilen materyaller ve diğer kaynaklardan yararlanılarak oluşturan bir sunum eşliğinde ders anlatımı
Bazı haftalarda kontrol odaklı beyin fırtınası uygulamaları
Ders konularının örnek olay incelemeleri ile desteklenmesi

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.25 + YYC * 0.25 + YYS* 0.50
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.25 + YYC* 0.25 + BUT* 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

yunusemre.ozer@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 2 28
Vize Sınavına Hazırlık 1 20 20
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Ödev Hazırlama 1 30 30
Sunum Hazırlama 1 6 6
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 150

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.15454454545
ÖK.25435454545
ÖK.34545545454
ÖK.45345454545
ÖK.54545454545