DERS ADI

: UZMANLIK ALANI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
KMY 6100 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 6

Dersi Veren Birim

Kamu Yönetimi Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

Dersi Alan Birimler

Kamu Yönetimi Doktora

Dersin Amacı

Doktora aşamasında olan öğrencilere danışman öğretim üyesinin alanındaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılması, öğrenciye bilimsel etik ve çalışma disiplininin kazandırılması. Öğrencilerin tez konuları ile ilgili güncel literatürü izleyebilme, değerlendirebilme ve tartışabilme ve çalışma alanında bilime bir yenilik getirebilecek donanıma haiz olması hedeflenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Çalışma alanına ilişkin bilgiye ulaşabilme becerisi
2   Tez Öğrencisinin Kamu Yönetiminin siyaset bilimi, yönetim, hukuk, kent ve çevre alanlarında doktora düzeyinde teorik bilgiyi yorumlama ve eleştirme becerisi
3   Tez konusu ile ilgili topladığı bilgileri sentezleyebilme, analiz edebilme ve yorumlayabilme.
4   Tez konusu ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yayımlanması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetebilme.
5   Tez konusundaki bir problemi çözmek için yöntem kurgulayabilme, geliştirebilme, uygulayabilme , alanına yenilik getirebilme ve sonuçları değerlendirebilme becerisi.
6   Tez konusundaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme becerisi.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
2 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
3 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
4 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
5 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
6 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
7 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
8 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
9 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
10 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
11 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
12 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
13 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
14 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ahmet CEVİZCİ, Felsefe Sözlüğü, Paradigma Yayınları, Geliştirilmiş Üçüncü Basım, İstanbul, 1999.
Alfred WEBER, Felsefe Tarihi, çev. H.V. Eralp, Sosyal Yayınlar, İstanbul, 1991.
Bryan MAGEE, Karl Popper in Bilim Felsefesi ve Siyaset Kuramı, çev. Mete Tuncay, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1990.
Cemal GÜZEL (der) Çoğulculuğun Kuramcısı: Lakatos, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 1999.
Füsun ALTIOK, Niçin Diyalektik, Aydın Yayınevi, İzmir, 1980
Gary L. WAMSLEY, A Public Philosophy and Ontological Disclosure as the Basis for Normatively Grounded Theorizing Public Administration , Refounding Democratic Public Administration, edt. Gary L. Wamsley / James F. Wolf, Sage Pub., USA,1996.
Gary L. WAMSLEY / James F. WOLF Gary L. Can a High-Modern Project Find Happiness in a Postmodern Era , Refounding Democratic Public Administration, edt. Gary L. Wamsley / James F. Wolf, Sage Publication, USA,1996.
Georges POLITZER, Felsefenin Başlangıç İlkeleri, Sosyal Yayınlar, İstanbul, 1976.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Etkinlikler ayrıntılı olarak Değerlendirme Yöntemleri ve İş Yükü Hesaplaması bölümünde verilmiştir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC* 0.20 + YYS* 0.50
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC* 0.20 + BUT* 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Tez aşamasında olan öğrencilerin çalıştıkları bilimsel alan ile ilgili güncel literatürü ve yeni gelişmeleri izleyebilme, değerlendirebilme ve tartışabilme yetenekleri hazırladıkları proje/ödev ve yazılı sınav ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

yesim.sahin@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Haftalık ders öncesi/sonrası hazırlıklar (ders materyallerinin, makalelerin okunması vb.) 14 3 42
Ödev hazırlama 1 30 30
Bireysel Çalışma 6 10 60
Final sınavına hazırlık 1 20 20
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 152

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.15454545544
ÖK.25454545454
ÖK.34545454545
ÖK.44545454545
ÖK.55454545454
ÖK.65454545454