DERS ADI

: YÖNETİM FELSEFESİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
KMY 6081 YÖNETİM FELSEFESİ SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Kamu Yönetimi Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT MEHMET NACİ SEVKAL

Dersi Alan Birimler

Kamu Yönetimi Doktora

Dersin Amacı

Kriz, kaos, değişim kavramları 20. Yüzyılın son çeyreğinden başlayarak en çok kullanılan ve tartışılan kavramlar olmuştur. Akademisyenler, düşünce insanlarının ve politikacıların bu üç kavram üzerinde yoğun biçimde tartışması rastlantı değildir, bu tartışmalar yaşanan toplumsal, ekonomik ve siyasal krizden bağımsız tutulamaz. İnsanlık 21. Yüzyıla belirsizliklerle dolu kaotik bir dünyada girmemiştir. Ekonomik ve teknolojik alanda yaşanan hızlı değişim yalnızca toplumsal ve yönetsel kurumları değil aynı zamanda insan ilişkilerini ve insani değerleri de hızla değiştirmektedir. Birçok toplumsal değerin erozyona uğradığı bu süreçte güven ve etik kavramları kamu yönetimi alanında önemli tartışma konusu olmuştur. Yönetim bilimi kitaplarında yönetim olgusunun varlık nedeni kaosa karşı düzen; krize karşı denge arayışı olarak sunulmaktadır. Ancak bu kitapların çoğunda düzen bir kavram olarak tartışılmamakta, bir veri olarak kabul edilmektedir. Yönetim bilimi teknik bir bilim olarak ele alınıp; veri olarak sunulan düzen içersinde en iyi çıktıyı elde edebilmenin yollarını araştırarak, oluşabilecek olan bir kaosu ve krizi önlemeyi yani düzenin sürekliliğini sağlamayı amaçlayan bir bilim olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle kamu yönetiminin temel kavramlarının varlık nedenlerinin felsefi analizi ve düşünürlerin bu kavramlar üzerindeki görüşlerinin tartışılması öğrencinin ufkunu genişletecek ve toplumsal değişimlere uyum sağlamasını kolaylaştıracaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Genel olarak yönetim, etik, kriz ve yönetim felsefesi gibi konular hakkında bilgi sahibi olabilme
2   Bürokrasi konusunda değerlendirme yapabilme
3   Yönetim bilimi tarihine hâkim olabilme
4   Kamusal alan konusunda tartışabilme
5   Yönetim yaklaşımları arasında karşılaştırma yapabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Dersin Genel Tanıtımı ve Tanışma
2 Felsefe, felsefi sorgulama yöntemleri, felsefi akımlar kavramları
3 Kamu yönetimi ve felsefe, kamu felsefesi ve kamu yönetimi, kamu yönetimi ve yönetim felsefesi kavramları
4 Yönetim, etik ve yönetim etiği kavramları
5 Kriz, kaos, düzen, değişim, uyum, yabancılaşma kavramları
6 Otorite, güç, hiyerarşi, iktidar kavramları
7 ARA SINAVLAR
8 ARA SINAVLAR
9 Kamu ve kamusal alan tartışmaları
10 Bürokrasi kavramının çözümlenmesi bağlamında; demir kafes analizi. rasyonalite çözümlemeleri: yönetsel rasyonalite ve araçsal akıl-1
11 Bürokrasi kavramının çözümlenmesi bağlamında; demir kafes analizi. rasyonalite çözümlemeleri: yönetsel rasyonalite ve araçsal akıl-2
12 Ödev sunumları
13 Ödev sunumları
14 Öğrencilerin Ödev sunumları üzerine genel tartışma ve derse ilişkin genel değerlendirme
15 FİNAL SINAVLARI
16 FİNAL SINAVLARI

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ahmet CEVİZCİ, Felsefe Sözlüğü, Paradigma Yayınları, Geliştirilmiş Üçüncü Basım, İstanbul, 1999.
Alfred WEBER, Felsefe Tarihi, çev. H.V. Eralp, Sosyal Yayınlar, İstanbul, 1991.
Bryan MAGEE, Karl Popper in Bilim Felsefesi ve Siyaset Kuramı, çev. Mete Tuncay, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1990.
Cemal GÜZEL (der) Çoğulculuğun Kuramcısı: Lakatos, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 1999.
Füsun ALTIOK, Niçin Diyalektik, Aydın Yayınevi, İzmir, 1980
Gary L. WAMSLEY, A Public Philosophy and Ontological Disclosure as the Basis for Normatively Grounded Theorizing Public Administration , Refounding Democratic Public Administration, edt. Gary L. Wamsley / James F. Wolf, Sage Pub., USA,1996.
Gary L. WAMSLEY / James F. WOLF Gary L. Can a High-Modern Project Find Happiness in a Postmodern Era , Refounding Democratic Public Administration, edt. Gary L. Wamsley / James F. Wolf, Sage Publication, USA,1996.
Georges POLITZER, Felsefenin Başlangıç İlkeleri, Sosyal Yayınlar, İstanbul, 1976.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Teorik alt yapı dersin öğretim üyesi tarafından oluşturulacaktır. Öğrenci dersin konusu ile ilgili yabancı dilde yazılmış bir bilimsel makaleyi analiz etmekle ve seçeceği bir konuda ödev hazırlayıp sunum yapmakla yükümlüdür.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYS YARIYIL SONU SINAVI
3 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + YYS* 0.60
4 BUT BÜTÜNLEME
5 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + BUT* 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

E-Posta Adresi: yesim.sahin@deu.edu.tr
Dahili Telefonu: 10627

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 2 28
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 4 56
Vize Sınavına Hazırlık 1 21 21
Final Sınavına Hazırlık 1 22 22
Ödev Hazırlama 1 40 40
Sunum Hazırlama 1 30 30
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 200

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.15454545454
ÖK.25454545454
ÖK.34545454545
ÖK.45454545454
ÖK.55545454545