DERS ADI

: YÖNETİM VE SİYASET

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
KMY 6077 YÖNETİM VE SİYASET SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Kamu Yönetimi Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ATİLLA GÖKTÜRK

Dersi Alan Birimler

Kamu Yönetimi Doktora

Dersin Amacı

Öğrencilerin, kentleşme politikalarının kentsel sorunların çözümüne yönelik önermelerini analiz ederek ve bunları kendi yerellikleriyle ilişkilendirmelerini sağlamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Farklı siyasal sistemlerin kent sorunlarına bakışını ve bunların çözümüne yönelik önermelerini analiz edebilme
2   Kenti oluşturan farklı grupların birlikte yaşama deneyiminin güçlendirilmesi yönelik araçları karşılaştırmalı olarak değerlendirebilme
3   Yerel yönetim, sivil toplum ve siyasal katılım ilişkilerini, yerel demokrasi açısından yorumlayarak analiz edebilme
4   Küreselleşme, kentsel yeniden yapılanma, mekânsal ayrışma arasındaki ilişkiyi açıklayabilme
5   bunların çözümüne yönelik araçların işlevselliğini tartışabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Dersin içeriği, planı ve önerilen kaynaklarla ilgili değerlendirme
2 Yönetim Kuramlarına genel bakış
3 Yönetim Kuramlarına genel bakış
4 Siyaset Kuramlarına genel bakış
5 Siyaset Kuramlarına genel bakış
6 Yönetim ve Siyaset İlişkisi
7 ARA SINAVLAR
8 ARA SINAVLAR
9 Yönetim ve Siyaset İlişkisi
10 Yönetimden-Yönetişime
11 Yönetişimin maddi temelleri
12 Yönetişim/ ekonomi/ toplum
13 Yönetişim ve uluslar arası alan
14 Yönetişim siyaseti

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Zgymunt BAUMAN, Çalışma Tüketicilik ve Yeni Yoksullar, Sarmal Yayınevi, İstanbul: 1999.
D. BEHAR, and T. ISLAM, İstanbul da Soylulaştırma : Eski Kentin Yeni Sahipleri, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul:2006.
M. DAVIS, Gecekondu Gezegeni, Metis Yayınevi, İstanbul: 2007.
B. DURU ve A. ALKAN, 20. Yüzyıl Kenti, 1.Baskı, İmge Yayınevi, Ankara: 2002.
M. FEATHERSTONE, Postmodernizm ve Tüketim Kültürü, Ayrıntı Yayınları, İstanbul: 1996.
Ş. GENİŞ, Küreselleşme,Toplumsal Eşitsizlik,Mekansal Ayrışma, Sivil Toplum, 5(17-18), 2007, s. 69-84.
David HARVEY, Sosyal Adalet ve Şehir, Metis Yayınları, İstanbul: 2003.
Yasemin ÖZDEK, Küresel Yoksulluk ve Küresel Şiddet Kıskacında İnsan Hakları, Yoksulluk, Şiddet ve İnsan Hakları (edt). Yasemin Özdek, 1.Baskı, TODAİE/ İnsan Hakları Araştırma ve Derleme Merkezi Yayını, Ankara: 2002.
Fikret ŞENSES, Küreselleşmenin Öteki Yüzü Yoksulluk, 1.Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul: 2001.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYS YARIYIL SONU SINAVI
3 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + YYS* 0.60
4 BUT BÜTÜNLEME
5 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + BUT* 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

yesim.sahin@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Salı:11.30

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 7 3 21
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 6 72
Vize Sınavına Hazırlık 1 17 17
Final Sınavına Hazırlık 1 26 26
Ödev Hazırlama 2 15 30
Sunum Hazırlama 2 15 30
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 200

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.14545454545
ÖK.25454454545
ÖK.35444545454
ÖK.45544545454
ÖK.55544445555